Utvidelse av undervisningstilbudet i Kodeklubben Sørumsand

Prosjekteier

KODEKLUBBEN SØRUMSAND

Tildelt sum

136950

Om prosjektet

Kodeklubben Sørumsand driftes av foreldre på frivillig basis som et fritidstilbud til barn i barneskolen. Et av våre viktigste mål er å inkludere alle barn uansett økonomisk og sosial bakgrunn. For å nå dette målet holder vi kursavgiften lav (100 kr pr semester) og har hittil brukt privat utstyr til utlån. Vi låner lokaler fra den lokale barneskolen. For å sikre at vi også framover kan inkludere flest mulig ønsker vi å kunne tilby et fast klassesett med laptoper og tilhørende utstyr, slik at de som ikke har egen PC kan delta på like vilkår som de andre. Utlånspc-ene som vi bruker i dag er avdankede pc-er fra bedrifter som dessverre ikke fungerer optimalt og ofte trenger reparasjon. Vi har derfor behov for å skifte ut disse. I tillegg ønsker vi å anskaffe minnepinner, trådløse mus, såkalte «stickbots» og et noen få enkle digitale kameraer. Vi jobber også med kreative digitale aktiviteter, og dette sørger for at alle også kan delta på dette og får mulighet til å ta med resultatet hjem.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark