Utvikling av juniorstyre, tillitsverv og engasjement.

Prosjekteier

SKAUN SKOLEKORPS

Tildelt sum

15000

Om prosjektet

Det skal satses på ungdomsgruppa slik at de føler det både inspirerende og engasjerende å være en del av korpsbevegelsen. De skal kurses i styrearbeid/tillitsvalgts arbeid slik at de på sikt, blir gode ledere og får interesse for frivillig arbeid.
Våre ungdommer er gode og engasjerte forbilder og bidrar til kulturbygging i korpsbevegelsen, og med økt ansvar vokser også ungdommene.
De skal delta på seminarer, foredrag, lage egne opplegg for de minste i korpset og delta på Ungdomskonferansen i regi av Norges musikkorps forbund.
Se vedlegg

Område

Mestring og læring

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted