Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Prosjekteier

TRONFJELL OPPLEVELSER

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

Tronfjell er et sentralt fjellparti som er synlig i hele regionen. Man ser Sylene og Trollheimen i nord, Sverige i øst, Rondane med Snøhetta og helt til Jotunheimen i vest, og hele Østerdalen ned mot hedemarken i sør. Det skal monteres informasjonstavler i fbm utsiktspunktet som beskriver mye av det vi ser rundt oss med navn og korte beskrivelser. Tavlene skal visuelt inneholde topper, vatn, daler og kjente landemerker, som beskrives med navn og piler.
Det skal etableres turstier på Trontoppen med universell utforming. Turstiene skal ligge naturlig i steinlandskapet som er der. De skal etableres i ytterkant av toppen mot nord, øst og vest og bindes sammen med dagens vei mot sør. Lengden på sammenhengende sti blir ca 2 km. Mot nord skal det etableres adkomst og riggeplass for hangglidere. Den kan kombineres med HC parkering.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia