Utviklingsprosjekt junior og aspirant

Prosjekteier

VARDENES SKOLEKORPS

Tildelt sum

20000

Om prosjektet

Utviklingsprosjektet er fleirårig, og inneholder aktiviteter som speleseminar med gjestedirigering for aspirantane og juniorane, komponering av musikk til juniorkorpset til Rogalandsmesterskapet og kostymer til jr/aspirant sitt bidrag i konkurransen Stavanger Open, sosiale aktiviteter. Me søkjer om støtte til utviklingsprosjektet som me ikkje har anledning til å dekkja over daglege driftsutgifter.
Element i denne søknaden til utviklingssprosjektet er to speleseminar med gjestedirigering for aspirantane og juniorane i 2018 inklusive notekjøp/skriving for tilpassing til nivå. På seminaret vert det intensiv opplæring/øving i forkant av konkurransane og sosialt samvær. Ved å ha fleire seminar vil me byggja samhold, utvikling, læring og mestring. Til seminara er det behov for ein dirigent med ein hjelpedirigent til opplæring som er tilstade to dagar per seminar. Ut over dette vert seminara og det sosiale programmet gjennomført på dugnad.

Område

Mestring og læring

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted