Vårseminar for skolekorpsene

Prosjekteier

HERNES SKOLEKORPS

Tildelt sum

12500

Om prosjektet

Seminaret vil gå over to dager, med overnatting. Første dag blir det øving i stort korps, og avsluttes med tilrettelagte aktiviteter og sosialt samvær.
Dag to vil det være øvelse i de forskjellige instrumentgruppene, med instruksjon fra musikklærere. Denne dagen blir det også tid til aktiviteter på tvers av skolekorpsene.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.