Vassaktiviteter for alle

Prosjekteier

STIFTELSEN RØDE KORS NORDISK UNITED WORLD COLLEGE

Tildelt sum

125850

Om prosjektet

Målsetnad er å auke fysisk aktivitet blant barn og unge, og gi alle uavhengig av funskjonnivå muligheit til på vasssportaktiviteter på lik linje. Vi ønsker å gå til innkjøp av tørrdrakter for å utvide sesongen og senke terskelen for å delta på padle- og kanoaktiviteter. Vidare vil tørrdrakter gi alle med ulike funskjonshemmingar muligheit til å delta på lik linje med andre, då våtdrakter ofte er vanskelwg å få på seg for mange i denne målgruppa. Ved eventuell tilsalg på søknaden vil vi aktivt sørge for at dei ulike målgruppene (sjå Vedlagdt Prosjektbeskrivelse) blir fulgt opp slik at gevinstane ved investeringa blir utnytta.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr