Veien fra Utafor til Innafor

Prosjekteier

STIFTELSEN UTAFOR INNAFOR

Tildelt sum

732931

Om prosjektet

Prosjektet vil formidle en verdibasert tro på ungdommene. Det betyr en respekt for at alle mennesker er noe for hverandre og har behov for omsorg og tilhørighet. Sitat Helder Camara
‘’Det er verdt en hvilken som helst pris å se et sluknet blikk lyse opp på nytt,
se et smil bli tent hos den som ser ut til å ha mistet latteren,
se tillit våkne på nytt hos den som ikke lenger tror på noe eller Noen.’’

Prosjektet driver verken behandling eller terapi, men legger vekt på mestring og handling. Hovedmålet er å legge til rette for at ungdom kan styrke seg selv gjennom ansvar, deltagelse, myndiggjøring og ledelse i selvstendige og felles gjøremål.
Prosjektet skal fange opp drop-out elever tidligst mulig for å minske/redusere tapsopplevelsen. Verktøyet som vil bli benyttet er aktivitets/arbeids prosjekter med aktiv deltagelse av ungdommene sjøl, mest mulig brukerstyrt. Virkemidler vil være i samarbeid med næringslivet, Røde Kors, ansvarlig kommunale og offentlige etater.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.