Veien fra utafor til innafor

Prosjekteier

STIFTELSEN UTAFOR INNAFOR

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Prosjektet vil formidle en verdibasert tro på ungdommen. Vi driver verken behandling eller terapi , men legger vekt på mestring og handling. Målet er å legge til rette for at ungdom kan styrke seg selv gjennom våre prosjekter, ved å ta ansvar, delta og bidra til selvstendighet og i et fellesskap.
Prosjektene har som mål å fange opp DROPOUT-ungdom tidligst mulig for å bryte opp taperopplevelsen.
Verktøyet er aktiviteter og arbeidstrening der de blir sett , slik at mestringsfølelsen vender tilbake.
For de som har droppet skolen , er vårt hovedmål å få de tilbake til skolebenken.
Et godt samarbeid med skoler , ansvarlige kommunale og offentlige etater , samt næringslivet er avgjørende.
Vi har også etablert et samarbeid med Røde Kors og andre frivillige organisasjoner.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.