Vendepunktet

Prosjekteier

TURNPOINT

Tildelt sum

300000

Om prosjektet

Vendepunktet er et tidsavgrenset prosjekt for å styrke TurnPoint sin evne til å hjelpe rusavhengige på utsiden av samfunnet til å bli inkludert igjen.

Vårt tilbud er åpent for alle og kostnadsfritt for de som benytter våre tjenester. Mesteparten av tjenestene ytes på frivillig basis.

Vårt tilbud er svært etterspurt og slik det er i dag er kapasiteten for liten til å hjelpe alle på en optimal måte.

For å utvikle oss videre og møte etterspørselen er en kapasitetsøkning nødvendig. Dette gjør vi gjennom å rekruttere flere frivillige.

En del av tjenestene krever imidlertid en viss kompetanse og erfaring for å utføre. Derfor er en vesentlig del av prosjektet å gi de frivillige riktig kompetanse og erfaring til å utføre tjenester på vegne av TurnPoint.

For å sikre at dere får et forsvarlig grunnlag å behandle søknaden på har vi lagt ved (vedl 1) en beskrivelse av vår virksomhet og våre tjenester. Slik er det lettere for dere å se hvordan prosjektet passer inn i helheten.

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.