Vi fikser 4H-aktiviteter i Oppland

Prosjekteier

4H OPPLAND

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

4H Norge har valgt «Fikser alt» som satsingsområde i 2016 -2017. En av bakgrunnene for dette finner vi i mottoet for 4H «Å lære ved å gjøre». 4H Norge vil i 2016 ha et betydelig mindre antall ansatte i organisasjonen på grunn av omorganisering og nedbemanning. Det vil føre til andre arbeidsmetoder og kreve mer av de frivillige.
For å møte denne utfordringen vil 4H Oppland utvikle og styrke samarbeidet med de frivillige i året som kommer. Vi vil finne andre arenaer for aktivitet og stimulere frivillige til å ta mer ansvar. I tillegg vil vi arbeide for at 4H-erne tar på seg ansvar og lærer om entreprenørskap.
Det er ulike utfordringer knyttet til regionene i Oppland fylke. Prosjektet vårt vil bestå av:
1. Vi fikser 4H i Norddalen
2. Vi fikser aktiviteter på 4H-gården i Valdres
3. Vi fikser regionvise arrangørpakker.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.