Vidareutvikling av redningshundar i Indre Sogn

Prosjekteier

NORSKE REDNINGSHUNDER, INDRE SOGN LAG

Tildelt sum

95000

Om prosjektet

Det har dei siste åra vore ei rivande utvikling i korleis ein utdannar hundar og nye og betre metodar er tekne i bruk som gjer at utdanninga kan gå både raskare og betre. Sidan Indre Sogn lag berre har ein instruktør så er det vanskelig for han å kunne bidra til alle i den grad det er trong for dette i heile regionen. Det er såleis eit stort ønskje å få tilført ny kunnskap til dei enkelte medlemmane.
Me ønskjer såleis å kunne ta med heile laget til kurs kan tilføre oss meir kunnskap om blant anna å finne personar ved spor og søk i urbane strøk.
Her har Norske Redningshundar utvikla fleire kurs som vert halde på hovedkursa. Desse kursa er av ei vekes varigheit. I tillegg ønskjer me å hente inn dyktige instruktørar til samling lokalt i andre tema.

Område

Mestring og læring

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted