Videreføring av Ferie for alle Oppland

Prosjekteier

OPPLAND RØDE KORS

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

Mange familier i Norge sliter av ulike grunner økonomisk. Konsekvensen av dette er ofte at foreldrene ikke har økonomi til å i barna de sosiale opplevelsene som familier med en tryggere økonomi ofte tar for gitt. Oppland Røde Kors ønsker å gjøre noe med dette. Siden 2001 har vi arrangert Ferie for alle, og med søkertall som forblir høye ser vi at det er et reelt behov for tilbudet. Vi ønsker derfor å videreføre prosjektet for 2017, for til sammen 106 deltakere, fordelt på ett vinterferieopphold og ett sommerferieopphold. Hvert opphold avholdes på Røde Kors senteret Merket i Valdres, som godt tilrettelagt for brukergruppen. I løpet av et femdagers opphold får deltakerne delta i spennende ute- og friluftsaktiviteter, der mestring, samhold, og å skape gode ferieminner vektlegges. Hovedformålet med Ferie for alle er å gi barnefamiliene en mulighet til å oppleve et avbrekk i en utfordrende hverdag, og sammen skape gode minner. Vi ønsker at våre deltakere skal få en opplevelse for livet.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.