Videreutvikling av Vassendlandet friluftsområde.

Prosjekteier

SØNDRE LAND FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

Vi ønsker å bygge ei grillhytte på ca. 30 m2, oppgradere bestående bålplass ute og få på plass en flyte/badebrygge.
Dette vil gjøre område mer attraktivt for allmennheten, samt videreutvikle våre aktivitetstilbud. 160 barn får ulike aktivitetstilbud fra sentralen. Vi har de siste årene hatt venteliste. Ca. 50 frivillige bidrar på tilbudene. Vi gir et bredspekteret tilbud, hvor noen aktiviteter kunne vært fint å gjennomføre inne ved regnvær. Toving og førstehjelp er aktiviteter som vil dra nytte av grillhytta.
Mange vil kunne få en bedre fiskeplass eller lettere å komme ut i vannet ved tilbud om brygge. Under våre tilbud har vi badevakt på plass. Det ville være mer oversiktlig for vakt med brygge. Det tilrettelegges med sti for gående og rullestolbrukere ned til brygga, som plasseres ved siden av badeplassen. Stedet har en bålplass ute som blir brukt mye av befolkningen. Vi ønsker bl.a å sikre skråning rundt plassen på en bedre måte. Disse tiltakene vil få flere til å benytte området

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.