VIGGOHYTTEN – EN NATURPERLE FOR NÆRMILJØ OG TURGÅERE

Prosjekteier

SPORTSKLUBBEN VIGGO

Tildelt sum

175000

Om prosjektet

«Gamle Viggohytten» brant ned juli 2014 (vedl: «Byfjellene.. bok Bg.Turlag) Etter lang kommunal behandlingstid skal hytten gjenåpnes 17.sep 2017.
Forsikring dekket kun hytten – annet må finansieres utenom.
Brukere i dag må ha toaletter + brukervennlig energiforsyning (separat aggregathus)
Vil sette opp 2 gapahuker – til bruk på hverdager – hytten er kun åpen søndag+ noen helger.Et uttalt ønske fra svært mange besøkende.
NB ! alt materiell må flys med helikopter – svært fordyrende.
Tidligere svært populær for overnatting; ny hytte med 3 soverom + stor stue = kapasitet 15/20 gjester. Særlig viktig da med separat hus for energiforsyning – m/fjernstyring og nytt ledningsnett + sikringsboks i hytte.
Mottatt noen fondsmidler (se separat budsjett) – men vi må har mer midler for å få alt på plass. Krav til miljøvennlig toalett på slike hytter vil også bli krevd fremover – satser på å få dette på plass så hurtig som mulig
Med nok midler, vil vi fullføre prosjektet vår/sommer 2018.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.