Vikvatnet friluftsområde

Prosjekteier

SØRFLATANGER GRENDELAG

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Det skal lages/bygges:
– 200 m vei/sti for rullestolbrukere
– 2 møteplasser på denne strekningen som begge innehar ei flytebrygge med tilrettelagt adkomst for rullestolbrukere og med tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere hver og ei sittegruppe med tilhørende grillplass.

Mesteparten av arbeidet skal gjøres på dugnad, men entreprenør vil leies inn på deler av veiprosjektet.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.