Voksenenga Nærmiljøhage i Bydel Vestre Aker

Prosjekteier

VOKSENENGA NÆRMILJØHAGE

Tildelt sum

470000

Om prosjektet

Nærmiljøhagen skal drive økologisk hagebruk og spre kunnskap, inspirasjon og praktisk erfaring rundt ekte mat, gode kostholdsvaner og mattrygghet. Det opparbeides en stor felleshage for dyrking av grønnsaker, urter, bær mm. Samtidig skal hagen romme utekjøkken, drivhus, sitteplasser, redskapsbod og små parseller som leies ut til barnefamilier og andre i Vestre Aker bydel.
Hagen skal være en generator for frivillig arbeid og styrke samarbeidet mellom frivillige, private og offentlige aktører. Voksenenga skal bli en arena for arbeid med integrering, folkehelse, senioraktiviteter og barn og unge i bydelen og et læringssted for barnehager og skoler. Hageanlegget skal også være et åpent og levende samlingspunkt for lokalbefolkningen. Voksenenga er et samarbeid mellom lokale frivillige, private og offentlige aktører i bydelen, og er det første prosjektet i sitt slag i Bydel Vestre Aker.

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.