Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb, Visjoner og fremtidige mål

Prosjekteier

YTRE SØRE SUNNMØRE SYMJEKLUBB

Tildelt sum

90000

Om prosjektet

YSSS ønsker å ha et bredt aktivitetstilbud. Vi håper i fremtiden å ha et bredere tilbud og får på plass instruktører til flere grener som stup, vannpolo, synkron itillegg til svømming. Klubben har i dag 100 aktive medlemmer og potensialet er 500. For at vi skal klare å ta de riktige stegene for å bli rustet for den fremtidelege veksten er vi avhengig av økonomisk støtte. Støtten skal gå til utdanning og kompetanseheving som vil styrke klubben. Utdanning, Skolering og ivaretakelse av instruktører og trenere gir bedre aktiviteter.
Videre skal det kjøpes inn trenings materiell og måleutstyr. Dette vil øke klubbens aktivitetstilbud som vil tilfredsstille medlemmenes ønske. Vi ønsker å holde attraktive arrangementer for medlemmer og andre klubber til dette trenger vi utstyr og kompetanse til å gjennomføre.

Område

Sikkerhet

Fylke

Møre og Romsdal

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen