Satsing på sunnere kosthold og matglede

I mai 2017 bevilget styret i Gjensidigestiftelsen 51 millioner kroner til en nasjonal kostholdssatsing. Satsingen er den største enkeltbevilgningen for et bedre kosthold i befolkningen noensinne, og ble lansert på Geitmyra Matkultursenter i sommer med blant annet helseminister Bent Høie.

Bent Høie og Unn Dehlen på Geitmyra matkultursenter i Oslo

Målet for satsingen er å bidra til et sunnere kosthold og mer måltidsglede hos barn, ungdom og eldre. Her er noen av organisasjonene som har fått støtte:

Geitmyra matkultursenter for barn

Geitmyra arbeider for at flere barn kan bli glade i mat som gjør dem godt, og ta sunne matvalg. Målsetningen med prosjektet er en bred kompetanseøkning for å heve kvaliteten på den maten som serveres på Aktivitetsskolen (AKS) innenfor dagens strukturelle og økonomiske rammer. Gjennom et systematisk og omfattende kursopplegg på utvalgte AKS i Oslo vil de sørge for intensiv og grundig oppfølging av ansatte over et lengre tidsrom. Barna (og foreldrene) vil også inkluderes i ulike aktiviteter og faste matlagingsgrupper i AKS-tiden.
Les mer


Unge Kokker, i samarbeid med 4H og Ungdom og Fritid

Har fått støtte til et prosjekt hvor målet er å lære unge om god mat, fornuftig kosthold og bidra til klarhet og positiv holdningsendring. Prosjektet skal være et samarbeid mellom 4H, Ungdom og Fritid (organiserer store deler av fritidsklubbene i Norge) og Unge kokker. Det skal arrangeres kostholds- og matlagingskurs for medlemmer og ansatte i de ulike arenaene over hele landet.
Les mer

Folkelig

Smaksverkstedet er et inkluderende program etter skoletid og nærmiljøtilbud som bidrar til økt matkompetanse og matglede for barn og unge. Smaksverkstedet har mål om å fremme barn og unges interesse og kunnskap om mat, smak og matlaging, næringsrik og bærekraftig mat. Folkelig har i tillegg fått 11,6 millioner til sitt prosjekt om Matjungelen.
Les mer


Kathrine Marthinsen, prosjektleder for Matjungelen og gründer i Folkelig, sammen med Anne Kjersti Toft fra Gjensidigestiftelsen.