Senter for fysisk aktiv læring på Høgskulen på Vestlandet

Fysisk aktiv læring

I 2018 gav stiftelsen 24 millioner kroner til Høgskulen på Vestlandet for å bygge opp «Senter for fysisk aktiv læring». Formålet er å arbeide for mer fysisk aktivitet som pedagogisk metode i skolen. Dette bidrar til bedre læring, helse for elevene og sosialt miljø på skolen.


Her kan du lese mer om senteret og deres arbeid.