Sikkerhet

Gjensidigestiftelsen prioriterer støtte til tiltak innenfor trafikksikkerhet og beredskap, trygg i vann, færre branner, fallforebygging og sikker fritid. Prioriterte målgrupper er barn, ungdom og eldre.

Trafikksikkerhet – Tiltak som:

  • styrker barn og ungdoms kunnskap og kompetanse om trafikksikkerhet
  • bidrar til å redusere antall skadde og drepte i trafikken

Beredskap – Tiltak som:

  • styrker førstehjelpskompetansen i befolkningen
  • bidrar til effektivt beredskapsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Trygg i vann – Tiltak som:

  • bidrar til at flere barn og ungdom lærer å svømme
  • styrker livredningskompetansen i befolkningen
  • bidrar til å beholde og videreutvikle en effektiv livredningstjeneste
  • skaper gode holdninger og respekt for lover og regler på vannet
  • bidrar til at flere bruker redningsvest