Sjekk om du kan søke 2

1

Er organisasjonen registrert i Frivillighetsregisteret?

Ja.

Flott, da kan dere søke støtte.

Nei, men vi er en frivilligsentral.

Frivilligsentraler kan søke. Dersom dere ikke har søkt Gjensidigestiftelsen tidligere, ta kontakt på mail@ildsjelsenteret.no for å få tilgang til søknadsskjemaet.

Nei, men vi er et friluftsråd.

Dere kan søke.

Nei, men vi er en fritidsklubb som er medlem av Ungdom og Fritid.

En fritidsklubb kan søke dersom den er registret som medlem i organisasjonen Ungdom og fritid.

Nei.

Dessverre, da kan dere ikke søke støtte.
2

Hva vil dere søke støtte til?

Reise til og opphold på cup, treningsleir eller sommerkurs for medlemmer av lag, klubb eller korps.

Dessverre. Dersom det kreves medlemskap for å delta, vil søknaden få avslag.

Gjennomføring av en festival, konsert og arrangement.

Dessverre. Søknader om støtte til gjennomføring av festivaler, konserter og arrangementer vil få avslag.

Sommeraktiviteter for barn eller ungdom til og med 20 år.

Flott! Vi ønsker å støtte sommeraktiviteter som er åpne og inkluderende. Det kan ikke kreves medlemskap for å delta og aktiviteten må være gratis.

Innkjøp av utstyr til idrett, kultur og lek.

Søknader som kun gjelder innkjøp av utstyr vil få avslag, med mindre utstyret skal brukes til organiserte sommeraktiviteter i 2023.

Aktiviteter knyttet til bygging eller utvikling et idrettsanlegg, uteområder eller lokaler.

Dessverre. I denne utlysningen vil alle søknader om støtte til bygging, utendørs tilrettelegging eller oppussing få avslag.

Sommerjobber der ungdom der planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og andre ungdommer.

Flott! Vi kan støtte sommerjobber som er tilknyttet sommeraktiviteter for barn og ungdom.

Andre sommerjobber for ungdom

Dessverre. Det gis kun støtte til sommerjobber som innebærer at ungdommene planlegger og gjennomfører sommeraktiviteter for barn og andre ungdommer.

Noe annet enn alternativene over.

Beklager. Denne utlysningen er øremerket sommeraktiviteter for barn og ungdom. Følg med på neste søknadsfrist i september 2023
3

Hvor lenge skal aktivitetene vare?

Vi planlegger en aktivitetsdag

Dessverre. Det er kun aktiviteter som tilbys i minst fem dager som støttes, enten over én uke eller dager over en periode.

Vi planlegger en uke med aktiviteter

Flott! Vi kan støtte aktiviteter som tilbys i minst fem dager, enten én uke eller spredt over en periode. Vi oppfordrer til å gjennomføre aktiviteter også i fellesferien.

Vi planlegger aktiviteter som skal tilbys flere dager utover sommeren

Flott! Vi kan støtte aktiviteter som tilbys i minst fem dager. Vi oppfordrer til å gjennomføre aktiviteter også i fellesferien.
4

Vil aktivitetene innebære parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis?

Ja

Dessverre det støtter vi ikke.

Nei

Da har dere anledning til å søke.
5

Planlegger organisasjonen deres å sende inn mer enn én søknad til Gjensidigestiftelsen til denne utlysningen?

Ja, organisasjonen har planer om å skrive to eller flere søknader

Beklager. Gjensidigestiftelsen behandler kun én søknad fra hver organisasjon i denne utlysningen.

Nei, vi planlegger å sende bare én søknad.

Vi ser fram til å lese den.

Du har ikke besvart alle spørmålene

Prøv igjen.