Slik jobber vi med tildelinger

Gjensidigestiftelsen gir støtte til samfunnsnyttige formål innenfor områdene trygghet og helse. Tildelingsprosessen foregår på to måter.

Vi har én åpen søknadsutlysning hvert år med søknadsfrist 15. september. Frivillige lag og foreninger, frivilligsentraler og interkommunale friluftsråd kan søke om støtte til prosjekter innenfor fem temaer: Sikkerhet; Mestring og læring; Sosial inkludering og mangfold; Fysisk aktivitet; Kosthold.

Sjekk om organisasjonen din kan søke her

Gjensidigestiftelsen tildeler også midler gjennom satsinger, enten som egne satsinger eller i samarbeid med andre aktører. Vi bidrar først og fremst med midler. Tiltakene skal utføres av organisasjonene som får støtte. Gjennom satsingene samler vi ofte ulike aktører for å skape nye former for samarbeid. Vi kan arbeide raskt dersom det dukker opp viktige muligheter.

Aktuelle prosjekter og organisasjoner kan bli invitert til å søke om støtte gjennom satsingene, enten gjennom oppsøkende arbeid eller åpne utlysninger.

Vi har for tiden ingen åpne utlysninger for satsinger.

Les mer om våre satsinger

Kontakt oss

Evalueringsrapporter

Nasjonal førstehjelpsdugnad er et samarbeid mellom mange aktører, offentlige og frivillige.
Nasjonal førstehjelpsdugnad er et samarbeid mellom mange parter, frivillige og offentlige.