Slik jobber vi med tildelinger

Gjensidigestiftelsen gir støtte til samfunnsnyttige formål innenfor områdene trygghet og helse. Målet er at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn.

Vi har åpne utlysninger hvert år, og i år er første søkemulighet knyttet til sommeraktiviteter for barn og unge. Frivillige lag og foreninger, frivilligsentraler og interkommunale friluftsråd kan søke om støtte.

Sjekk om organisasjonen din kan søke her

Gjensidigestiftelsen tildeler også midler gjennom egne initiativ eller i samarbeid med andre aktører. Vi bidrar først og fremst med økonomiske midler. Tiltakene skal utføres av organisasjonene som får støtte. Gjennom disse satsingene samler vi ofte ulike aktører for å skape nye former for samarbeid. Vi kan arbeide raskt dersom det dukker opp relevante muligheter.

Aktuelle prosjekter og organisasjoner kan bli invitert til å søke om støtte gjennom satsingene, enten gjennom oppsøkende arbeid eller åpne utlysninger.

Les mer om våre satsinger

Kontakt oss

Evalueringsrapporter

Lokale prosjekter vi har støttet

Les vår kokebok for prosjekter