Slik jobber vi med tildelinger

Gjensidigestiftelsen gir støtte til samfunnsnyttige formål innenfor områdene trygghet og helse. Målet er at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn.

Vi har åpne utlysninger hvert år, og i år var første søkemulighet knyttet til sommeraktiviteter for barn og unge med søknadsfrist i mars.Frivillige lag og foreninger, frivilligsentraler og interkommunale friluftsråd kunne søke om støtte.

Nå er søknadsskjemaet åpnet for vår høstutysning, hvor vi ser etter prosjekter som kan skape aktiv fritid for alle. Les mer om utlysningen her.

Sjekk om organisasjonen din kan søke her

Gjensidigestiftelsen tildeler også midler gjennom egne initiativ eller i samarbeid med andre aktører. Vi bidrar først og fremst med økonomiske midler. Tiltakene skal utføres av organisasjonene som får støtte. Gjennom disse satsingene samler vi ofte ulike aktører for å skape nye former for samarbeid. Vi kan arbeide raskt dersom det dukker opp relevante muligheter.

Aktuelle prosjekter og organisasjoner kan bli invitert til å søke om støtte gjennom satsingene, enten gjennom oppsøkende arbeid eller åpne utlysninger.

Egne satsinger

Store samarbeidsprosjekter og satsinger på trygghet og helse

Egne satsinger

Slik jobber vi med tildelinger

Les mer om støtteordningene våre

Slik jobber vi med tildelinger

Evalueringsrapporter

Her finner du evalueringsrapporter av våre største prosjektsatsinger

Evalueringsrapporter

Lokale prosjekter

Noen av våre lokale prosjekter

Lokale prosjekter

Kontakt

Her finner du kontaktinformasjon til de ansatte i Gjensidigestiftelsen

Kontakt