Noe å glede seg til i sommer 2022

Koronapandemien rammer fremdeles barn og unge hardt, og spesielt de som var sårbare fra før. Bli med og gi dem noe å glede seg til i sommer!

I 2022 kan man få støtte til sommeraktiviteter for barn og unge, og sommerjobber til ungdom som bidrar til disse aktivitetene.

Lag og foreninger som vil gjennomføre åpne og inkluderende sommeraktiviteter kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen. For ungdom kan arbeidserfaringer sammen med trygge voksne bidra til at de opplever mestring. Det er derfor mulig å få støtte til sommerjobber som innebærer at ungdom planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og andre ungdom.

Søknadsfristen er 1. mars 2022. Sjekk kriteriene som gjelder utlysningen her.

• At flere barn og ungdom inkluderes og opplever en mestring gjennom sommeraktiviteter og sommerjobber.
• Barn og ungdom til og med 20 år.
• Gjennomføring av sommeraktiviteter for barn og ungdom, fortrinnsvis der de bor.
• Sommerjobber for ungdom der de planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og andre ungdommer.
• Aktivitetene må gjennomføres i løpet av skolens sommerferie (juni til august).
• Aktivitetene må tilbys i minst fem dager (én sammengende uke eller fordelt over en periode).
• Aktivitetene må være gratis for deltakerne og uten krav til medlemskap i organisasjonen.
• Søknader om aktiviteter som foregår lokalt der barna og ungdommene bor, og som gir dem kjennskap til lokale aktiviteter og arenaer de kan benytte andre tider av året.
• Søknader som tilrettelegger aktiviteten og rekruttering til sommerjobber på en slik måte at flest mulig får en mulighet, uavhengig av deres funksjonsnivå, økonomiske eller sosiale forutsetninger.
• Søknader der aktivitetene gjennomføres som et samarbeid mellom flere organisasjoner og/eller mellom søkerorganisasjonen og kommunen eller en privat aktør.
• Søknader som har frivillig innsats, egne ressurser og annen finansiering.
• Søknader som vil benytte utstyr organisasjonen allerede eier fra før eller som kan lånes/leies.
• Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.
• Frivilligsentraler.
• Interkommunale friluftsråd.
• Fritidsklubber som er medlemmer i organisasjonen Ungdom og fritid.

Gjensidigestiftelsen behandler kun én søknader fra hver organisasjon (basert på organisasjonsnummer).
• Minste mulige søkebeløp er 30 000 kr og maksimalt søkebeløp er 300 000 kroner.
• Dersom en nasjonal/regional organisasjon koordinerer og utarbeider én felles søknad på vegne av flere av sine lokallag eller organisasjonsledd, kan det søkes om et høyere samlet beløp. Slike søknader og maksimal søkebeløp skal avtales med Gjensidigestiftelsen før søknaden sendes. Kontakt Veslemoy-Rue.Barkenes@gjensidigestiftelsen.no.
• Sommerjobber også for ungdom over 20 år, og lønnsutgifter for å gjennomføre aktivitetene, kan dekkes. Lønnsnivået skal være nøkternt, begrunnet og stå i samsvar med ansvar og omfanget av prosjektet.
• Aktiviteter/sommerjobber tilknyttet gjennomføring av festivaler, konserter og arrangementer.
• Aktiviteter som innebærer bygging, tilrettelegging eller oppussing av anlegg, uteområder eller lokaler.
• Aktiviteter med parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis (f.eks. forkynnelse, bønn og studier).
• Aktiviteter som foregår i utlandet (f.eks. reiser til cuper, ulike typer samlinger og leire).

Innsending av søknad

Søknaden må sendes inn på Gjensidigestiftelsens elektroniske søknadsskjema og inneholde all påkrevd informasjon. Søknadsfristen er 1. mars 2022. Alle vil motta svar på søknadene senest 11. mai 2022.

Har du spørsmål til søknadsutfylling?
Ta kontakt med oss her:
E-post