Sosial inkludering og mangfold

Vi støtter prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre. Det samme gjelder prosjekter som bidrar til å bringe generasjoner sammen. Stiftelsen ser også etter prosjekter som styrker barn og ungdoms evne til å løse konflikter på fredelig vis og tiltak som hindrer vold og utrygghet.

Møteplasser og nettverk – Tiltak som:

  • skaper møteplasser for folk som ønsker økt sosial kontakt og som har behov for å etablere sosiale nettverk
  • bidrar til økt forståelse mellom etnisk norske og innvandrere og flyktninger
  • styrker innvandrerbefolkningens deltakelse i lokalt organisasjons- og arbeidsliv
  • bringer generasjoner sammen og som bidrar til økt lokal samhandling
    styrker det lokale, frivillige organisasjonslivet

Prosjekter vi har støttet innenfor dette innsatsområdet:

Mestring og læring

Tahir-lekene

Tahir-lekene

Snakk for deg sjøl!

Snakk for deg sjøl!

Kosthold

Sunn matglede

Sunn matglede

Våre innsatsområder