Stine Sofies Stiftelse – Livsløpsprogrammet

Sammen med Stines Sofies Stiftelse skal vi skape et livsløpsprogram for å øke innsatsen for en barndom uten vold.

Bilde fra Stine Sofie Senteret i Grimstad.
Bilde fra Stine Sofie Senteret i Grimstad.

I 2017 inngikk Gjensidigestiftelsen en partnerskapsavtale med Stine Sofies Stiftelse. Livsløpspogrammet er en 10-årig avtale som skal arbeide for å:

• forstå hvorfor det begås vold og overgrep mot barn
• forebygge vold og overgrep mot barn
• avdekke vold og overgrep mot barn
• informere om vold og overgrep mot barn

Les mer om livsløpsprogrammet på nettsidene til Stine Sofies Stiftelse her.

Avtalen signeres foran Stortinget av Unn Dehlen fra Gjensidigestiftelsen og Ada Sofie Austegaard fra Stine Sofies Stiftelse.