Trygg på trening

Omtrent to av ti jenter og en av ti gutter opplever seksuelle overgrep før de fyller 18 år. Dette gjøres nesten alltid av en person de kjenner og har tillit til.

Mange tør ikke å fortelle det til noen. Idretten er en arena der barn og unge møter voksne tillitspersoner som de kan søke hjelp fra. Men idretten er også en arena der ban kan bli utsatt for seksuelle overgrep. Derfor har Redd barna og Norges idrettsforbund tatt initiativ til prosjektet «Trygg på trening», som er et kursopplegg for de ulike særforbundene. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen over en treårsperiode med 8 millioner kroner.

Ingrid Tollånes, leder for samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen og Monica Sydgård, daglig leder av Redd barnas Norgesprogram.

Kurset ble lansert under et frokostseminar på Ullevål, og seminaret ble åpnet av leder for samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen og Monica Sydgård, daglig leder av Redd barnas Norgesprogram.

Sydgård startet med å trekke opp linjene rundt kurset, og fortalte om det gode samarbeidet mellom Redd barna, Idrettsforbundet og Gjensidigestiftelsen, som alle har det samme målet om en trygg og god oppvekst for barn og unge i Norge. Hun trakk også opp de grunnleggende linjene rundt kurset.

Dette kursopplegget handler om hvordan man kan lære om seksuelle overgrep, hva man kan gjøre om man blir bekymret for et barn og hvordan man kan gjøre idrettsarenaen som et trygt sted i hverdagen.

Monica Sydgård

Den første foredragsholderen var Håvard Øvregård, som er seniorrådgiver for verdiarbeid i idrettsforbundet. Han fokuserte på hvor vanskelig det kan være å trekke opp skillelinjer mellom instruksjon, berøring og seksuelle overgrep, og påpeker viktigheten av dialog mellom utøver, trener og apparat.

Øvregård eksemplifiserte at noen ganger kan en instruerende berøring, som treneren har utført utallige ganger på en rekke utøvere, oppleves helt greit for en utøver. Samtidig kan den samme instruksjonen oppleves som ubehagelig for en annen, og da er det viktig å være tydelig på at det er utøverens opplevelser som skal hensynstas i slike situasjoner.

Håvard Øvregård fra Norges idrettsforbund i aksjon.

Elin Langli, rådgiver for prosjekt og utvikling i Redd barna, har vært prosjektleder for utviklingen av kurset. Hun fortalte i detalj hvordan kurset var satt opp med en e-læringsmodul. Samtidig var hun opptatt av at kurset skulle være enkelt. – Hvem som helst i idrettsklubben skal kunne holde dette kurset. Det er ikke lagt opp til at kursholderen skal være en fagperson innen seksuelle overgrep. Her er det snakk om bevisstgjøring og forståelse for arbeidet, fortalte hun. Kurset er i hovedsak videodrevet for å gjøre det enkelt å gjennomføre.

Elin Langli har vært prosjektleder for utviklingen av kurset.

Langli fokuserte også på at mange klubber allerede har opplegg for seksuelle overgrep, men at man kanskje ikke har en tydelig plan for å implementere og følge opp denne opplæringen internt. Derfor er kurset lagt opp slik at det skal være enkelt og tilgjengelig for alle.

I tillegg holdt Bjørn Solem, generalsekretær i Norges Svømmeforbund, Rasmus Semmerud fra fotballforbundet og Maria Dalsbø i Hordaland idrettskrets innlegg om de ulike erfaringene med implementeringen av kurset i sine forbund.

Ønsker du å se stream fra frokostseminaret er det tilgjengelig her:

Stream på Facebook