Utlysningen Unge og psykisk helse

Gjensidigestiftelsen jobber for at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn. Derfor lyser vi nå ut midler til tiltak som bidrar til bedre psykisk helse for barn og unge.

Vi ser etter tiltak som bidrar til livsmestring, god psykisk helse og trygghet på nett. Det er også mulig å søke om tiltak for å styrke voksne og kunnskap rundt psykisk helse blant barn og unge. Vi kan også støtte evaluering av slike tiltak.

Organisasjoner og aktører som har eksisterende forebyggende tiltak for å gjøre unge rustet for livet eller trygge på nett, er velkommen til å søke om midler. I denne utlysningen har vi valgt å ikke inkludere prosjekter som foregår i skolen, og vil prioritere andre arenaer hvor barn og unge er.

Gjensidigestiftelsen inviterer til møte for potensielle søkere tirsdag 19. oktober kl. 13.00 til 13.45 på teams. Der vil vi gå gjennom formål og kriterier for utlysningen og svare på eventuelle spørsmål. Send epost til Anne Kjersti Toft hvis du ønsker å delta på møtet eller har øvrige spørsmål til utlysningen.

ung kvinne ser på pc-skjerm
Å styrke unges psykiske helse, og å bidra til en tryggere digital hverdag for barn og unge. 
Barn og unge opp til 20 år.
Videreutvikling og/eller spredning av tiltak som bidrar til å styrke unges psykiske helse og evne til livsmestring.

Videreutvikling og/eller spredning av tiltak som bidrar til en tryggere og bedre digital hverdag for barn og unge.

Kompetansehevende tiltak rettet mot voksne som har kontakt med unge, herunder foresatte.
 
Evaluering av eksisterende tiltak for å få mer kunnskap om hva som kan styrke unges psykiske helse og evne til livsmestring.
Tiltak som skal gjennomføres i skolen.

Lokale tiltak med begrenset geografisk eller faglig nedslagsfelt.
 
Etablering eller oppgradering av fysiske møteplasser.
 
Tiltak som er behandling av psykiske lidelser.

Aktiviteter med parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis (f.eks. forkynnelse, bønn og studier). 
Forebyggende tiltak som treffer bredden av barne- og ungdomsgruppene.

Prosjekter med større betydning (faglig og/eller geografisk).

Tiltak som involverer unge i planlegging og gjennomføring.
 
Tiltak som kan vise til etablert kunnskapsgrunnlag om at det gir positive virkninger.

Tiltak som har elementer av egeninnsats i prosjektet, enten ved egne midler og/eller frivillighet.
  
Angående søknader om evaluering av eksisterende tiltak vil prosjekter med etablert samarbeid eller kontakt med en FOU-institusjon/aktør prioriteres.
Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.
Minimum 150 000 kr og maksimum 2 500 000 kr med en varighet på maksimalt tre år.
Det tillates kun én søknad per organisasjon.
Alle mottakere av midler forplikter seg å dele erfaringer og resultater, og samarbeide med andre mottakere av midler under samme utlysning.
Søknaden må sendes inn på Gjensidigestiftelsens elektroniske søknadsskjema og være komplett.
Søknadsfrist er 1. november. Alle vil motta svar på søknadene innen utgangen av desember.

Søknadsskjemaet er nå stengt.