Vil du jobbe i vår utdelingsavdeling?

Ønsker du å bidra til å skape gode liv i et trygt samfunn? Vi har en ledig stilling i vår utdelingsavdeling.

En viktig del av vårt arbeid handler om å utforme gode og treffsikre utlysninger og temabaserte satsinger. Dette arbeidet innebærer at vi må sette oss inn i ulike samfunnsområder, analysere behov, kartlegge aktører og finne samarbeidsmuligheter. Vi har over tid arbeidet med å videreutvikle arbeidsformer, søknadssystemet, evaluering og rapportering på måloppnåelse. Dette arbeidet skal intensiveres ytterligere. Er du vår nye medarbeider som kan være med å utvikle og drive dette arbeidet videre?

Vår utdelingsavdeling jobber tett med frivilligheten, offentlige myndigheter, andre stiftelser og fagmiljøer innen folkehelsevitenskap, beredskap, førstehjelp og friluftsliv. Vil du være med å bidra til å gjøre en forskjell for det norske samfunnet kan du lese mer om stillingen under.