Aktiv fritid for alle!

Deltakelse i fritidsaktiviteter og frivillig arbeid er en viktig og betydningsfull del av manges liv. En aktiv fritid gjør at vi får nye venner, vi lærer noe og opplever mestring. Gjennom deltakelsen har vi det gøy sammen med andre og får tilhørighet til menneskene og stedet vi bor.

Det eksisterer mange fritidstilbud, men fortsatt er det mange som ikke får delta eller finner sin plass. Hvordan kan vi inkludere, og ikke minst beholde, flere mennesker i fritidsaktiviteter? Hvordan kan vi forbedre og utvikle tilbudene slik at flere kan og vil delta? Hvordan kan vi skape flere sosiale møteplasser, hvor det er plass til alle, uavhengig av funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn?

Vi ønsker å skape meningsfulle fritidstilbud til alle

Lag og foreninger med gode ideer for hvordan disse utfordringene kan møtes er velkommen til å søke om midler innen 15. september 2021 ved midnatt.

Vi har samlet gode råd og tips om hvordan dere lykkes med søknaden og lager budsjett til søknaden. Les gjerne disse både før dere begynner på søknaden og underveis.

Inkludere og beholde flere i organiserte fritidsaktiviteter og øke tilbudet av sosiale møteplasser.
Alle aldersgrupper
Prosjekter som har som mål å inkludere og beholde flere i fritidsaktiviteter og øke tilbudet av sosiale møteplasser.
• Bygging og oppgradering av idrettsanlegg (f.eks. idrettshaller, fotballbaner etc).
• Fysisk tilrettelegging uten at det finnes planer for utvikling og gjennomføring av aktiviteter.
• Faste kostnader som husleie, forsikringer, strøm og administrasjonskostnader.
• Aktiviteter med parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis (f.eks. forkynnelse, bønn og studier).
• Anlegg, produkter, tjenester og åndsverk som skal utnyttes kommersielt.
• Prosjekter som har gode og varige løsninger for hvordan formålet med støtteordningen nås.
• Prosjekter der målgruppen(e) aktivt deltar i planleggingen. og gjennomføringen av aktivitetene.
• Prosjekter som har egne ressurser i form av frivillig innsats og annen finansiering.
• Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.
• Frivilligsentraler.
• Fritidsklubber som er medlem i Ungdom og Fritid.
• Interkommunale friluftsråd.
• Maksimal søknadssum er 800 000 kroner.
• Lønnsutgifter til gjennomføring av prosjektet kan dekkes, men skal være nøkterne, begrunnet og stå i samsvar med ansvar og omfanget av prosjektet.
Søknader som gjelder fysisk tilrettelegging, må ha skriftlig avtale med eieren av lokalet/grunneier og offentlige tillatelser for tiltaket.
Søknaden må sendes inn på Gjensidigestiftelsens elektroniske søknadsskjema og inneholde all påkrevd informasjon. Søknadsfristen er 15. september 2021 ved midnatt. Alle vil motta svar på søknaden i midten av desember 2021.