Om oss

Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse, og er både en betydelig finansiell aktør og en viktig bidragsyter til samfunnsnyttige formål.

Gjensidigestiftelsen ble opprettet i 2007, og gikk fra å være en allmennyttig stiftelse til en finansstiftelse da Gjensidige Forsikring (Gjensidige) ble omdannet til et allmennaksjeselskap (ASA) i 2010. Etter børsnotering av Gjensidige i 2010 eier Gjensidigestiftelsen i dag 62,24 % av aksjene i Gjensidige.

Slik styres Gjensidigestiftelsen

Organisasjonsmodellen for Gjensidigestiftelsen
Bilde av styreleder i Gjensidigestiftelsen, Trine Riis Groven.

Styret

I Gjensidigestiftelsen er det styret som er øverste organ. Dette er unikt for stiftelser. Styret i Gjensidigestiftelsen har 7 medlemmer og ledes av Trine Riis Groven.

Bilde av en person med mikrofon

Generalforsamlingen

Generalforsamlingens medlemmer består av 100 kundevalgte som i tillegg er delt inn i 19 geografiske utvalg (valgkretser) som arbeider med lokale tildelinger. Disse utvalgene bidrar med innstillinger til styret på hvilke lokale prosjekter som skal få støtte.

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal sørge for at stiftelsen har kundevalgte i alle organer med de kvalifikasjoner som er nødvendige for en profesjonell forvaltning av stiftelsen.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal se til at Gjensidigestiftelsen virker på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov, vedtekter, retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen, samt pålegg fra Finanstilsynet.

Bilde av ansatte i Gjensidigestiftelsen. Foto: Johannes Granseth

Administrasjonen

Den daglige driften av Gjensidigestiftelsen utøves av en administrasjon på 28 personer som er lokalisert i Oslo.

Bilde av en gammel regnskapsbok

Sentrale dokumenter

På denne siden finner du sentrale dokumenter for Gjensidigestiftelsen, som vedtekter og etiske standarder.