Kapitalforvaltning

Gjensidigestiftelsens kapitalforvaltning bidrar til å realisere våre formål.

Gjensidigestiftelsens investeringsportefølje er investert gjennom eksterne forvaltere som investerer innen aktivaklassene aksjer, rente, private equity og eiendom.

Mann presenterer Gjensidigestiftelsen på konferanse

Slik investerer vi

Gjensidigestiftelsens finansielle mål er å oppnå høy avkastning innenfor risikobærende evne og øvrige rammer. Utnyttelse av stiftelsens lange investeringshorisont og moderate uttaksnivå er viktige ledd i å utnytte risikobærende evne.
Forvaltningen skal bevare realverdien av kapitalen samtidig som uttak til drift, utdelinger og eventuelle selskapshendelser i Gjensidige Forsikring ASA besluttes.

Bærekraftige investeringer

Bærekraftig investering understøtter vår investeringsstrategi. Vi samarbeider tett med ledelsen i Gjensidige Forsikring ASA og våre eksterne fondsforvaltere for å ta hensyn til miljø-, sosial- og styringsspørsmål (ESG) og vedta aktivt eierskap på begge områdene. Gjennom utdelinger, investeringene og eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA, fremmer og støtter Gjensidigestiftelsen bærekraftig utvikling, lokalt og globalt.

Avdeling for investering består av sju personer med ulike ansvarsområder

Kyrre Lindquist

Leder – investering

Kyrre Lindquist

Frederik Møller

Porteføljeforvalter – Aksjer og Eiendom

Frederik Møller

Christian Tollefsen

Porteføljeforvalter – Renter og Private Equity

Christian Tollefsen

Håkon Gjone

Senior investeringsanalytiker – Aksjer og Risk

Håkon Gjone

Christopher Greiner

Investeringsanalytiker – Renter

Christopher Greiner

Kine Thalerud

Rapporteringanalytiker

Kine Thalerud

Kahle Holter

Senior investeringsanalytiker – Private Equity

Kahle Holter

Vi søker langsiktige partnerskap

Er du forvalter eller rådgiver, og har henvendelser angående investeringsmuligheter, kan du ta kontakt med oss per e-post.