Kundeutbytte

Gjensidigestiftelsen eier over 60 prosent av Gjensidige Forsikring ASA. Det er eiermodellen som sørger for at skadeforsikringskundene til Gjensidige får sin del av overskuddet fra Gjensidige gjennom stiftelsen.

Når Gjensidige går med overskudd, utbetaler de utbytte til aksjonærene sine. Den andelen av overskuddet som går til Gjensidigestiftelsen, gir stiftelsen videre til kundene til Gjensidige i form av kundeutbytte – fordi det er de som utgjør stiftelsen.

2,4 milliarder videreformidles i kundeutbytte til Gjensidigekundene i 2023

Siden innføringen av kundeutbytte som tilleggsfordel i 2008 har det blitt utbetalt over 28,5 milliarder kroner til norske skadeforsikringskunder. Årets totale kundeutbytte er 2,4 milliarder kroner. Av disse tilfaller ca. 1,12 milliarder kroner privatkundene, mens de resterende 1,28 milliardene utbetales til næringslivskundene. Utbyttet vedtas av Gjensidigestiftelsens generalforsamling i mai og utbetales fortløpende i slutten av mai.

Bakgrunn for kundeutbytte

I 2008 fikk Gjensidiges kunder for første gang gleden av tilleggsfordelen kundeutbytte. Grunntanken om å dele overskuddet med kundene har imidlertid kjennetegnet den gjensidige organisasjonsformen helt siden etableringen av brannkassene på 1800-tallet. De første brannkassene var bygdebaserte gjensidige brannforsikringsselskap med virksomhet som oftest begrenset innenfor sine kommunegrenser. Deling av overskudd var en logisk konsekvens av at kundene også var medlemmer og eiere, og at de i den egenskap bar risiko og ansvar for brannkassenes soliditet. Det ble riktignok ikke mange anledninger til å utbetale utbytte, ettersom prinsippet om forsikringer til selvkost ikke genererte nevneverdige overskudd.

I Gjensidiges strategiplaner på begynnelsen av 2000-tallet ble det bestemt at man måtte få til en mer aktiv utnyttelse av selskapsformen for å markere seg positivt annerledes i markedet. Men det var ikke helt uproblematisk siden den gjensidige selskapsformen var lite kjent og forstått til tross for navnet. Strategisk kommunikasjon og bedre informasjonsarbeid ut mot kundene og markedet ble dermed en forutsetning for å lykkes med å videreutvikle og revitalisere selskapsformen.

I kjølvannet av dette oppstod diskusjoner om individuelle utbytter til kundene eller kollektive utbytter til samfunnsnyttige formål. Det siste hadde brannkassene lange tradisjoner for, mens et individuelt utbytte ville bli et helt nytt konsept. Etter grundige utredninger og beslutningsprosesser landet man først på kollektivt utbytte, og opprettet i 2007 Gjensidigefondet for dette formålet. Fondet fikk 300 millioner kroner i startkapital, og gjennomførte sine første utdelinger våren 2007. I desember samme år ble fondets midler overført til den nyetablerte Gjensidigestiftelsen. Parallelt med denne prosessen konkluderte man imidlertid med at et individuelt kundeutbytte ville bidra til å gi Gjensidiges unike eierform et reelt innhold. Kundeutbytte ble derfor et svar på ønsket om å revitalisere selskapsformen, slik at kundene mer direkte kunne oppleve å ha økonomiske fordeler. Gjensidige utbetalte dette for første gang i 2008 og så i 2010, før Gjensidigestiftelsen i kraft av sin aksjepost fikk ansvaret med å videreformidle pengene i 2011.   

Vil du vite mer om kundeutbytte?

Her kan du lese mer om ordningen med kundeutbytte, og regne ut hvor mye du får tilbake.