Utdelinger

Våre utdelinger spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende satsinger som går over flere år. Valg av prioriterte temaer og mål for utdelinger de nærmeste årene, legger til rette for at flest mulig som ønsker det kan delta i aktiviteter som fremmer god livskvalitet.

Stiftelsens samfunnsnyttige utdelinger forgår innen tre hovedområder. Disse områdene er avgjørende for livskvalitet, og dermed også med på å understøtte målet om å skape gode liv i et trygt samfunn. Fram mot 2030 vil følgende områder være vår hovedprioritet:

Gode inkluderende lokalsamfunn

Gode inkluderende lokalsamfunn

God psykisk og fysisk helse

God psykisk og fysisk helse

God beredskap, forebygge og redde liv og verdier

God beredskap, forebygge og redde liv og verdier

Kunnskap og verktøy

Her finner du nyttige tips om søknadsprosessen og inspirasjon fra andre som har fått støtte av Gjensidigestiftelsen.