Bærekraftig forvaltning

Bildekollasje Gjensidigestiftelsen

Bærekraft står sentralt i stiftelsens kapitalforvaltning, og er en integrert del av våre investeringsvurderinger.

Vi fører en tett dialog med våre fondsforvaltere samt ledelsen i Gjensidige Forsikring ASA for å fremme fokuset på sosiale-, miljømessige- og forretningsetiske forhold (ESG).

Gjennom gavetildelinger, investeringer og eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA bidrar stiftelsen til å fremme og stille krav til bærekraftig utvikling i samfunnet og næringslivet.

Vår investeringsportefølje skal forvaltes med evighetens perspektiv. Hovedmålet med porteføljen er å kunne gi en forutsigbar avkastning for å kunne dele ut midler til samfunnsnyttige formål. . Fokus på bærekraftig forvaltning er dermed i tråd med stiftelsens verdier, formål og lange tidsperspektiv.