Arendalsuka 2023

Gjensidigestiftelsen samarbeider med Nordic Safe Cities for å forebygge hat og vold fra ekstreme grupper i norske byer. Derfor gjennomførte vi to arrangementer på Arendalsuka hvor vi ønsker å løfte frem utfordringer rundt vold, ekstremisme og hatprat på nett. I tillegg gjennomførte vi en debatt gjennom samarbeidet vårt i Aktivitetsalliansen som omhandlet Aktivitet som medisin.

Hvordan motvirke vold og ekstremisme gjennom å skape trygge norske byer og kommune?

Trygg By Norge er et samarbeid mellom 12 norske byer fra Kristiansand og Arendal i Sør til Bodø og Tromsø i nord, som deler kunnskap og samarbeider for å bekjempe ekstremistisk hat og vold. De fleste er kjent med problemstillingene, men tiltakene er i mindre grad kjent. Derfor har vi samlet representanter for flere av byene og kommunene som vil dele sine erfaringer med hvordan de jobber for å fremme demokrati og forebygge mot hat, vold og overgrep på tvers av sektorer, i tråd med FNs bærekraftsmål.  

Se arrangementet på Youtube under:

Hvordan forebygge hatprat på nett?

Gjennom koronapandemien er det vist at ekstremister over hele verden har utnyttet befolkningens økte tilstedeværelse på nett til å intensivere sin rekruttering gjennom sosiale medier. Vi ser en økning i spredning av hat, rasisme og ekstreme holdninger på nett også i Norge, noe som skaper mer polarisering i samfunnet og undergraver demokratiet.  

Gjennom satsingen Trygg digital by er over 10 millioner meldinger i sosiale medier analysert, og dermed har vi fått verdifull kunnskap om hvem som blir utsatt for hatefulle ytringer. Basert på denne kunnskapen jobber nå flere norske byer med Kristiansand i spissen for å forbygge dette.  

Se arrangementet på Youtube under:

Aktivitet som medisin – en vanskelig pille å svelge?

Hvis fysisk aktivitet hadde vært en pille ville alle tatt den pga. de mange dokumenterte helseeffektene. Hvorfor er det da slik at medisinen kan være vanskelig å svelge, både for pasienter, leger og politikere?

Aktivitetsalliansen inviterer fagpersoner og politikere til debatt om hva som gjør at det fortsatt bare er ca. 30% av den voksne befolkningen som er aktive nok ift. Helsedirektoratets anbefalinger, og hva som kan fremme økt bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

Se arrangementet på Youtube under: