Årskonferansen 2024

Årskonferansen 2024

Tirsdag 7. mai samler vi nesten 500 på Latter i Oslo

God liv i et trygt samfunn
Hva skal egentlig til for å skape gode liv i et trygt samfunn? Det finnes mange svar, og noen av dem får du presentert på årets konferanse. Vi har invitert en rekke organisasjoner og ildsjeler til å belyse utfordringer og løsninger sett fra sitt ståsted.

En inspirerende møteplass
Årskonferansen er også en møteplass. Kanskje får du nye bekjentskaper eller finner noen du kan samarbeide med. I tillegg lanserer vi i år en stor ny satsing vi har kalt «Naturglede». Hva som skjuler seg bak denne satsingen får du vite om du deltar.

Påmeldingsfristen for å delta fysisk har gått ut, men nederst på siden finner du en lenke slik at du kan følge konferansen digitalt.

PROGRAM FOR DAGEN

09:00 Registrering

09:30 Åpning ved Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen

09:45 Deltakelse i fritidsaktiviteter, William Hazell, Bergen Kommune

10:00 Fritidsklubbløftet – Ada Menne, Ungdom og Fritid

10:20 Pause

10:45 Ett slag av gangen, Marianne Smith Magelie

11:00 The Human Aspect, Jimmy Westerheim

11:20 Prosperastiftelsen, Magnus Vøllo

11:45 Lunsj

12:45 Sunnaasstiftelsen, Marianne Holth Dybwad m.fl.

13:10 Demos Fredrikstad, Erik Lindbæk Kruse, Fredrikstad kommune

13:25 Norsk Folkehjelp, Ingrid Remvik Leirvik

13:45 Pause

14:10 Psykolog med sovepose, Johanne Refseth

14:30 Naturgledesatsingen

15:00 Avslutning

Her kan du lese mer om foredragsholderne du møter på scenen.


William Hazzel
Seksjonssjef plan og analyse i Bergen kommune.
Hvordan kan vi bruke tilgjengelige data til å forbedre fritids- og aktivitetstilbudet i kommunene? Hva virker og hva er utfordringene? I Bergen har de funnet noen av svarene.


Ada Eidshagen Menne
Prosjektleder Fritidsklubbløftet
«Fritidsklubbløftet» handler om å ta ungdommers behov og ønsker for fritiden på alvor. Gjennom å systematisere kunnskap og innspill, er det laget et rammeverk som kan være utgangspunktet for et nasjonalt løft.


Marianne Smith Magelie
Daglig leder i Ett slag av gangen
Ett slag av gangen, bruker golf som mestringsarena for mennesker som sliter med rusavhengighet og psykiske problemer, unge lovbrytere, domfelte og minoriteter. Hør historien om hvordan de skalerte ideen fra en håndfull golfklubber til et samarbeid som nå teller 60 klubber.


Jimmy Westerheim
Grunnlegger av «The Human Aspect»
Hvordan formidle og undervise i livsmestring gjennom levd erfaring? Og hvordan få tilgang til skolene som arena? Hør historien om livsmestringsplattformen som er utviklet av The Human Aspect.


Magnus Vøllo
Daglig leder i Prosperastiftelsen
Prosperastiftelsen gir bort kompetanse til ideelle organisasjoner. Nettverket teller 1500 frivillige over hele landet som bidrar med sin profesjonelle kompetanse. Hvordan kan din organisasjon få hjelp?


Marianne Dybwad
Daglig leder i Sunnaasstiftelsen
Sunnaasstiftelsen jobber med å utvikle metoder for hvordan mennesker med nedsatt funksjons-evne skal bli i stand til å mestre sin livssituasjon, utvikle seg og leve gode og aktive liv. Hva kan vi som samfunn og andre organisasjoner lære av deres metoder og erfaringer?


Erik Lindbæk Kruse
Prosjektkoordinator SLT Fredrikstad kommune
Demos er Fredrikstad sin systematiske og metodiske arbeid for å jobbe med demokrati-utvikling hos de unge. Hør om hvordan utnytte alle resursene i lokal-samfunnet gjennom et samarbeid mellom myndigheter, sivilsamfunn og private.


Ingrid Remvik Leirvik
Rådgiver i Norsk Folkehjelp
Myndighetene anslår at det også i år vil komme opp mot 40.000 flyktninger til Norge. Det betyr at jobben med integrering fortsatt vil kreve stor innsats av det offentlige, og ikke minst av det frivillige Norge. Lær hvordan Norsk Folkehjelp bidrar med sine resurser.


Johanne Refseth
Psykolog med sovepose
Kan en tur i skogen være bedre enn lykkepiller og hva er det egentlig vi strever med når psyken ikke spiller på lag med oss? Johanne Refseth bruker fortellinger fra eget liv og uteliv til å forklare viktige psykologiske prosesser og gir oss redskaper til å rydde litt i eget liv.

Det er noe av det vi skal innom før vi lanserer Naturglede.