Følgeevaluering av «Noe å glede seg til i sommer»

Gjensidigestiftelsen ønsker å lære av, og utvikle, utlysningene slik at de gir best mulige virkninger for barn, unge og organisasjonene som får støtte.

Vi har derfor inngått en avtale med konsulentselskapet Agenda Kaupang om å evaluere utlysningen Noe å glede seg til i sommer.

To gutter som padler kajakk sammen. Istock


I år tildelte Gjensidigestiftelsen støtte til sommeraktiviteter for barn og ungdom for fjerde gang. Gjensidigestiftelsens styre har vedtatt at det også gis støtte til sommeraktiviteter i 2024 og i 2025. Agenda Kaupang samarbeider med Ideas2evidence om evalueringen. De skal undersøke:

  • Hvor treffsikker er Gjensidigestiftelsens utlysning?
  • I hvilken grad bidrar aktivitetene som støttemottakerne setter i gang til formålet med utlysningen?
  • I hvilken grad gir utlysningen de ønskede virkningene for barn og unge?

Evalueringen starter sommeren 2023 og vil følge denne utlysningen og gjennomføringen over to år. Sluttrapport forventes ved årsskiftet 2024/2025.