Forskningsprosjekt – AV1

Gjensidigestiftelsen har inngått et samarbeid med OsloMet – storbyuniversitetet om et forskningsprosjekt om velferdsteknologi. Målsetningen med prosjektet er å forske på implementering og bruk av velferdsteknologi, herunder AV1.

6 000 barn og unge i Norge har hvert år langtidsfravær fra skole og venner. Uavhengig av årsaken til fraværet kan det være en sårbar situasjon å være i. Vi ønsker å finne ut av hvordan AV1 kan hjelpe barn i slike situasjoner. Og det er derfor vi ønsker å komme i kontakt med deg.

Dine erfaringer med AV1 vil være helt avgjørende for at vi skal kunne få til forskningsprosjektet. Forskerne ønsker å kartlegge både de positive og negative sidene ved bruk av AV1, for deg og de rundt deg. De ønsker å se på alle aspekter som blir berørt, for eksempel effekten på ensomhet, sykdomsbildet, faglig oppfølging og ikke minst hvordan det påvirker den sosiale livssituasjonen din. De er også interessert i å snakke med dem som av ulike årsaker ikke har fått AV1 til å fungere, for å lære mer om robotens fallgruver og begrensninger.

Det er helt frivillig å delta i forskningsprosjektet, og du får selvfølgelig låne AV1 selv om du ikke ønsker å delta. Men vi vil gjerne ha deg med, for dine erfaringer med roboten er helt avgjørende for dette prosjektet. Du bestemmer selv i hvor stor grad du ønsker å bidra, og det er lagt til ulike måter å delta på.  

Se informasjon om forskningsprosjektet i vedlagte brev fra de to ansvarlig forskerne ved OsloMet.

Ønsker dere mer informasjon eller melde deres interesse fyller dere ut skjemaet dere finner her, så vil forskerne kontakte dere. Skjemaet sendes direkte til forskerne, og stiftelsen vil ikke motta eller få noe informasjon om hvem som deltar eller ikke.

Gå til deltakerskjema – forskningsprosjekt