Ida Eides minnefond får 3,3 millioner til hjertestartere

Etter at Nils Ingar Aadnes samboer Ida Eide døde under et mosjonsløp for fire år siden, har stiftelsen som bærer hennes navn samlet inn penger til og delt ut 205 hjertestartere over hele landet. Nå bevilger Gjensidigestiftelsen midler til å dele ut hele 100 nye hjertestartere.

Hver dag rammes 12-13 personer av hjertestans utenfor sykehus i Norge. Bare 1-2 overlever. Hvert minutt teller når det står om livet. Det å kunne benytte en hjertestarter øker sjansen for overlevelse, og det er derfor svært viktig å få tak i en slik starter raskest mulig hvis behovet oppstår.

Nils-Ingar Aadne mottar sjekken av administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, Ingrid Lorange.
Nils-Ingar Aadne mottar sjekken av administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, Ingrid Lorange.

Styrker satsingen betydelig

Ida Eides Minnefond er den enkeltorganisasjonen i den landsomfattende førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv» som har bredest erfaring med å dele ut hjertestartere. I de fire siste årene har fondet sørget for at over 200 hjertestartere nå er operative på steder i Norge hvor det gjerne tar litt ekstra tid før helsepersonell er på plass hvis noe skjer. Fondet har til nå utelukkende bevilget hjertestartere til idrettsklubber. Nå får de muligheten til å bredde og styrke satsingen betydelig. 

– Dette var en stor overraskelse! Det å motta 3,3 millioner kroner gjør det mulig for oss ikke bare å fortsette men utvide satsingen. Frem til nå har kun idrettsklubber kunnet søke, nå oppfordre jeg alle typer lag og foreninger til å gjøre det, sier en takknemlig Nils Ingar Aadne.

Han forteller at alternativene enten er å søke om en hjertestarter som plasseres i et skap utendørs på en bygning og som er tilgjengelig 24/7, eller å søke om å få en Ida-sekk slik at man kan ta med seg hjertestarteren på trening, øvelse eller reiser osv. – alt avhengig av hvor mottaker har brukt for den.

Det største enkeltbidraget

Gjensidigestiftelsen har siden «Sammen redder vi liv» startet i 2017 av daværende helseminister Bent Høie, bidratt med rundt 80 millioner kroner til prosjekter som på ulike måter styrker befolkningens evne til å yte livreddende førstehjelp. Gaven på 3,3 millioner kroner til Ida Eides Minnefond er det største enkeltbidraget til ren materiell satsing i dugnadens historie.

Det var under en fellessamling på Gardermoen at Nils-Ingar Aadne ble overrasket med en stor sjekk. Her demonstrerer han HLR-teknikk med kundevalgte i Gjensidigestiftelsen.

Øker sjansen for å redde liv

– Vi har latt oss imponere både over dedikasjonen men også strukturen Ida Eides Minnefond har etablert for utvelgelse, opplæring og tildeling av hjertestartere. Rent medisinsk vet vi at det å ha tilgang til en hjertestarter ofte er helt avgjørende når det står om å redde liv. Vi ønsket derfor å bidra til at fondet kunne akselerere distribusjonstakten, og sørge for at enda flere hjertestartere er tilgjengelige for befolkningen. På denne måten kan vi redde flere liv – sammen, sier administrerende direktør Ingrid Lorange Riddervold i Gjensidigestiftelsen. 

Håper hun hadde vært litt stolt

Midt oppe i begeistringen over kjempegaven, svarer Nils Ingar Aadne følgende på spørsmålet om hva han tror hans avdøde samboer ville ha tenkt dersom hun visste om dette. 

– Jeg tror hun hadde vært overrasket over at hennes bortgang førte til så mye. At det har vært så mye positivt oppstyr rundt det og ikke minst at minnefondet som vi som stod igjen trodde skulle vare i et halvt år. Nå skal vi altså dele ut så mange hjertestartere som vi aldri tidligere har gjort. Jeg håper hun hadde vært litt stolt og takknemlig over det vi har fått til, sier han.