Investeringsporteføljen

Vår investeringsportefølje skal forvaltes med evighetens perspektiv. Målet er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor risikobærende evne og øvrige rammer. Utnyttelse av Gjensidigestiftelsens lange horisont og moderate uttaksnivå er viktige ledd i å utnytte risikobærende evne. Avkastningen påvirkes av evne og vilje til å holde fast ved en valgt strategi for investeringene, også i perioder med uro i finansmarkedene og svekkelse av verdier.

Grafen under viser avkastningen på investeringsporteføljen.

Investeringsporteføljen er global og diversifisert innen aksjer, renter, private equity og eiendom i henhold til rammene i vårt investeringsmandat. Vi investerer primært gjennom fond.

AktivaklassePortefølje i prosent
Bankinnskudd, pengemarked ol. 5 %
Obligasjoner 25 %
Norske obligasjoner 15 %
Globale obligasjoner 10 %
Aksjer 50 %
Norske aksjer 15 %
Globale aksjer 35 %
Private Equity 10 %
Eiendom 10 %