Investeringsporteføljen

Vår investeringsportefølje skal forvaltes med evighetens perspektiv. Målet er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor risikobærende evne og øvrige rammer. Utnyttelse av Gjensidigestiftelsens lange horisont og moderate uttaksnivå er viktige ledd i å utnytte risikobærende evne. Avkastningen påvirkes av evne og vilje til å holde fast ved en valgt strategi for investeringene, også i perioder med uro i finansmarkedene og svekkelse av verdier.

Gjensidigestiftelsens avkastning på investeringsporteføljen.

Investeringsporteføljen er global og diversifisert innen aksjer, renter, private equity og eiendom i henhold til rammene i vårt investeringsmandat. Vi investerer primært gjennom fond.