Slik investerer vi

Investeringsporteføljen er global og diversifisert innen aksjer, renter, private equity og eiendom i henhold til rammene i vårt investeringsmandat. Vi investerer primært gjennom fond.

Gjensidigestiftelsens strategiske aktiva allokering:

AktivaklassePortefølje i prosent
Bankinnskudd, pengemarked ol. 3 %
Obligasjoner 22 %
Aksjer 45 %
Private Equity 15 %
Eiendom 15 %

Obligasjonsporteføljen

Obligasjonsporteføljen består av både norske og globale obligasjoner som investeres hovedsakelig i aktive mandater. Investeringsporteføljen består hovedsakelig av investeringer i fond, men den norske obligasjonsporteføljen inneholder også noen realrenteobligasjoner. Disse trades ikke aktivt.

Aksjeporteføljen

Aksjeporteføljen består av norske og globale aksjefond, som investeres både i passive og aktive mandater. Videre har Gjensidigestiftelsen mandat til å investere i både long-only og long-short aksjestrateger.

Private Equity

Private Equity porteføljen består av fondsinvesteringer både buyout- growth og venturefond. Kommiteringene gjøres primært igjennom primary investeringer, men består og av noen secondary investeringer og fond i fond. Porteføljen er diversifisert på sektor, geografi, årganger og selkapsstørrelse.

Eiendom

Eiendomsporteføljen er investert med et globalt mandat, i hovedsakelig norske og nordiske core/core+ eiendomsfond. Fondene investerer hovedsakelig i kontorbygg, lager og logistikk, retail, hoteller etc. Fondene Gjensidigestiftelsen investerer i har lav til ingen gearing.