Kan dere søke støtte?

Noen har færre muligheter enn andre til å reise bort og oppleve nye ting. Derfor inviterer vi små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til tiltak for barn og unge.

Tiltakene skal bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser. Målet er at flest mulig skal ha noe å glede seg til i sommer.

Sjekk om organisasjonen din kan søke ved å svare på spørsmålene under. Fristen for å søke er 1. juni.

NB: Vi har begrenset telefonkapasitet i pinsehelgen. Ved behov for bistand, ta kontakt på 22 83 88 00.

Les her om hvilke organisasjonsformer vi støtter

1

Er organisasjonen registrert i Frivillighetsregisteret?

Ja

Flott, da kan dere søke støtte.

Nei, men vi er et friluftsråd eller en frivilligsentral

Flott, da kan dere søke støtte. Ta kontakt med oss for før utfylling av søknadsskjema.

Nei, vi er en kommune som ønsker å søke støtte

Kommuner eller offentlige etater kan ikke søke støtte fra oss, med mindre man samarbeider med en frivillig organisasjon som står som søker.

Nei

Dessverre, da kan dere ikke søke støtte.
2

Hva er målgruppen for tiltaket?

Barn og unge

Flott, dette er målgruppen for denne utlysningen.

Voksne og eldre

Beklager, denne utlysninger er forbeholdt barn og unge.
3

Hva vil dere søke støtte til?

Gratis tiltak som er åpne og inkluderende for alle

Flott, slike tiltak vil bli prioritert i denne utlysningen.

Tiltak som er spesielt rettet mot barn og unge

Fint, slike tiltak vil bli prioritert i denne utlysningen.

Økonomiske tap i forbindelse med Korona-krisen (avlyste arrangementer osv.)

Beklager, dette støtter vi ikke.

Ordinær drift

Beklager, dette støtter vi ikke.

Tiltak og aktiviteter som avsluttes før 20. juni

Beklager. Aktivitetene må gjennomføres i sommerferien.

Byggeprosjekter (inkludert oppussing), nærmiljøanlegg eller installasjoner

Nei, dette kan dere ikke søke om i denne utlysningen.

Prosjekt med partipolitisk eller religiøst formål

Dessverre, vi støtter ikke slike formål.
4

Hvor skal prosjektet gjennomføres?

I Norge

Flott, da kan dere søke.

I utlandet

Dessverre, vi støtter ikke prosjekter i utlandet.

Du har ikke besvart alle spørmålene

Prøv igjen.