Gjensidigestiftelsen støtter organisasjoner som vil inkludere og beholde flere i organiserte fritidsaktiviteter og øke tilbudet av sosiale møteplasser.

Sjekk om dere kan søke om midler ved å svare på spørsmålene under. Søknadsfrist er 15. september 2021. Alle får svar på søknaden sin i desember 2021.

1

Er organisasjonen registrert i Frivillighetsregisteret?

Ja.

Flott, da kan dere søke støtte.

Nei, men vi er en frivilligsentral.

Frivilligsentraler kan søke. Dersom dere ikke har søkt Gjensidigestiftelsen tidligere, ta kontakt på mail@ildsjelsenteret.no for å få tilgang til søknadsskjemaet.

Nei, men vi er et friluftsråd.

Dere kan søke.

Nei, men vi er en fritidsklubb som er medlem av Ungdom og Fritid.

En fritidsklubb kan søke dersom den er registret som medlem i organisasjonen Ungdom og fritid.

Nei.

Dessverre, da kan dere ikke søke støtte.
2

Hva er målet med prosjektet deres?

Målet vårt er at flere skal bli inkludert i et organisert fritidstilbud.

Flott, dere kan søke. Et slikt tiltak kan vi støtte.

Vi vil arbeide for å beholde noen som allerede er i et organisert fritidstilbud.

Flott, dere kan søke. Et slikt tiltak kan vi støtte.

Vi ønsker å øke tilbudet av sosiale møteplasser.

Flott! Et slikt tiltak kan vi støtte.

Ingen av målene over.

Dessverre. Denne gangen støttes prosjekter som handler om å inkludere og beholde flere i organiserte fritidsaktiviteter og øke tilbudet av sosiale møteplasser.
3

Skal dere bygge, pusse opp, oppgradere eller tilrettelegge noe på en eiendom?

Ja, vi ønsker å bygge eller utvikle et idrettsanlegg.

Dessverre. Denne gangen støttes ikke bygging og oppgradering av idrettsanlegg (f.eks. idrettshaller, fotballbaner etc.).

Ja, vi ønsker å utvikle et anlegg eller lokaler der folk kan være aktive på egenhånd.

Dessverre. Slike tiltak prioriteres bare hvis dere også har konkrete planer for organiserte aktiviteter.

Ja, vi vil utvikle en eiendom og planlegger å organisere aktiviteter der.

Flott! Vi vil prioritere søknader som har konkrete planer for å utvikle og gjennomføre organiserte aktiviteter.

Nei, søknaden vår gjelder andre aktiviteter.

Flott! Vi vil prioritere søknader som har konkrete planer for å utvikle og gjennomføre organiserte aktiviteter.
4

Vil aktivitetene innebære parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis?

Ja.

Dessverre. Det støtter vi ikke.

Nei.

Da har dere anledning til å søke.
5

Gjelder søknaden noe som skal gjennomføres høsten 2021?

Ja.

Dessverre, søknader til denne utlysningen kan tidligst ha oppstart i januar 2022.

Nei, vi planlegger aktiviteter for 2022.

Fint! Alle får svar på søknadene i desember 2021 med oppstart i 2022.

Du har ikke besvart alle spørmålene

Prøv igjen.