Bilde av ungdommer som henger sammen

Kan dere søke støtte 15. september 2020?

I 2020 gir Gjensidigestiftelsen kun støtte gjennom utlysninger til spesifiserte tiltak. Utlysningen med søknadsfrist 15. september 2020 gjelder kun støtte til:
  
– Fornyelse og oppgradering av eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg som treffsteder for ungdom.
 
– Inventar og utstyr som gjør det mulig å starte opp eller videreutvikle ungdomsaktiviteter i lokalene. 

Sjekk om prosjektet deres er relevant for denne utlysningen ved å svare på spørsmålene under.

1

Er organisasjonen registrert i Frivillighetsregisteret?

Ja

Flott, da kan dere søke støtte.

Nei, men vi er en frivilligsentral

Flott, da kan dere søke støtte. Ta kontakt med oss før utfylling av søknadsskjemaet.

Nei, vi er en kommune som ønsker å søke

Kommuner og offentlige etater kan ikke søke denne gangen, men kan gjerne samarbeide med en frivillig organisasjon som står som søker.

Nei

Dessverre, da kan dere ikke søke støtte.
2

Hva er målgruppen for tiltaket?

Barn

For å få støtte må dere fokusere tydelig på ungdom i alderen 13-19 år.

Ungdom

Flott, da kan dere søke støtte. Denne utlysningen støtter tiltak for ungdom i alderen 13-19 år.

Voksne og eldre

Beklager, denne utlysningen er forbeholdt ungdom i alderen 13-19 år.
3

Hva vil dere søke støtte til?

Faste driftskostnader som husleie, forsikringer, lønn for ansatte som skal drive aktiviteter.

Beklager, dette støtter vi ikke.

Bygging eller utvikling av utendørs samlings- og aktivitetsområder, idrettsarenaer eller nærmiljøanlegg.

Beklager, denne utlysningen er forbeholdt innendørs aktivitet i hus og lokaler.

Bygging av et nytt hus.

Beklager, denne utlysningen er forbeholdt fornyelse og oppgradering av eksisterende hus.

Fornyelse og oppgradering av eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg til ungdomsaktiviteter.

Flott, da kan dere søke støtte.

Inventar og utstyr for å starte opp eller videreutvikle ungdomsaktiviteter i et hus eller lokaler.

Flott, da kan dere søke støtte.
4

Eier dere lokalene selv, eller har dere en skriftlig avtale med eieren av eiendommen?

Ja

Flott! Hvis dere ikke eier lokalene selv, må dere legge ved en skriftlig avtale eller bekreftelse fra eieren.

Nei

Beklager, dere må ha en skriftlig avtale med eieren for å kunne søke.

Du har ikke besvart alle spørmålene

Prøv igjen.