Kan dere søke støtte?

Gjensidigestiftelsen gir støtte til lokale prosjekter som bidrar til et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn.

Sjekk om organisasjonen din kan søke ved å svare på spørsmålene nedenfor. Søknadsfristen er 15. september.

1

Er organisasjonen registrert i Frivillighetsregisteret?

Ja

Flott, dette er et krav for å søke støtte.

Nei, men vi er et friluftsråd eller en frivilligsentral

Flott, da kan dere søke støtte. Ta kontakt med oss for før utfylling av søknadsskjema.

Nei

Dessverre, da kan dere ikke søke støtte.
2

Hvem skal søke?

Frivillig organisasjon, lag eller forening

Fint, da er dere kvalifisert til å søke støtte.

Privatperson

Dessverre, privatpersoner kan ikke søke støtte.

Frivilligsentral

Frivilligsentraler kan søke støtte. Ta kontakt med oss dersom dere ikke er registrert i Frivillighetsregisteret.

Friluftsråd

Friluftsråd kan søke støtte. Ta kontakt med oss dersom dere ikke er registrert i Frivillighetsregisteret.

Offentlig virksomhet

Dessverre, offentlige virksomheter kan ikke søke støtte.

Virksomhet med ideelt formål registrert i Frivillighetsregisteret

Fint, da er dere kvalifisert til å søke støtte.

Bedrift eller kommersiell virksomhet

Dessverre, bedrifter og kommersielle virksomheter kan ikke søke støtte.
3

Dreier prosjektet deres om et tema vi støtter?

Fysisk aktivitet

Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere er fysisk aktive. Eksempler er bygging og tilrettelegging av anlegg og områder for ulik fysisk aktivitet som idrett og friluftsliv samt aktivitetsutstyr. Målet er at disse tiltakene skal inkludere flest mulig, og da spesielt de som mangler et tilbud. Vi prioriterer prosjekter som foregår i nærmiljøet, som inkluderer nye grupper, er åpne og tilgjengelige og som inspirerer til nytenkning og samarbeid.

Sikkerhet

Vi støtter prosjekter som bidrar til at færrest mulig skades eller dør i ulykker. Eksempler på tiltak vi ser etter, er alle typer forebyggende aktiviteter for barn og ungdom, eksempelvis opplæring innen trafikksikkerhet. Videre støtter vi tiltak som styrker det frivillige beredskapsarbeidet, samt tiltak som styrker befolkningens førstehjelps- og livredningskompetanse.

Kosthold

Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere velger et sunt kosthold. Eksempler på prosjekter som kan få støtte er tiltak som bidrar til at spesielt barn og ungdom får gode kostholdsvaner gjennom kunnskapsformidling og opplæring.

Sosial inkludering og mangfold

Vi støtter prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre. Det samme gjelder prosjekter som bidrar til å bringe generasjoner sammen. Stiftelsen ser også etter prosjekter som styrker barn og ungdoms evne til å løse konflikter på fredelig vis og tiltak som hindrer vold og utrygghet.

Mestring og læring

Vi støtter prosjekter som skaper gode sosiale nettverk og møteplasser, og som bidrar til at flere mestrer utfordringer i hverdagen. Et eksempel er prosjekter som bidrar til å skape gode arenaer for læring og utvikling for grupper som mangler grunnleggende ferdigheter. Videre støtter vi prosjekter som bidrar til at flere fullfører videregående opplæring. Vi støtter også prosjekter som bidrar til rekruttering av ungdom til lederskap og frivillig innsats.

Ingen av disse

Beklager, hvis dere ikke kan identifisere prosjektet med noen av temaene, er kanskje ikke dette rett prosjekt for Gjensidigestiftelsen. Er dere i tvil, ta gjerne kontakt med oss.
4

Hva vil dere søke støtte til?

Dekke kostnader til et prosjekt som er ferdigstilt

Dessverre, vi støtter ikke prosjekter som er ferdigstilt.

Prosjekter, det vil si tiltak som er tidsavgrenset

Flott, dette kan dere søke om.

Innkjøp eller kostnader dere har hatt allerede

Beklager, vi støtter ikke innkjøp eller kostnader dere har før januar neste år.

Prosjekt med partipolitisk eller religiøst formål

Dessverre, vi støtter ikke slike formål.

Innkjøp av utstyr og materiell som skal brukes til aktiviteter

Flott, dette kan dere søke om.

Oppføring av mindre bygg og nærmiljøanlegg

Dette kan dere søke om, men Gjensidigestiftelsen støtter bare inntil 50 prosent av kostnadene. Dere må derfor ha 50 prosent egenfinansiering ved slike søknader. Dere må lese kriteriene våre nøye og sørge for at søknaden har alle nødvendige vedlegg.
5

Hvor skal prosjektet gjennomføres?

I Norge

Flott, da kan dere søke.

I utlandet

Dessverre, vi støtter ikke prosjekter i utlandet.

Du har ikke besvart alle spørmålene

Prøv igjen.