En person som blir dyttet på rullebrett

Sjekk om prosjektet er relevant for denne utlysningen ved å svare på spørsmålene under.

Søknader som ikke oppfyller kriteriene i utlysningen vil få avslag.

1

Er organisasjonen registrert i Frivillighetsregisteret?

Ja.

Flott, da kan dere søke støtte.

Nei, men vi er en frivilligsentral.

Frivilligsentraler kan søke. Dersom dere ikke har søkt Gjensidigestiftelsen tidligere, ta kontakt på mail@ildsjelsenteret.no for å få tilgang til søknadsskjemaet.

Nei, men vi er et friluftsråd.

Dere kan søke.

Nei, men vi er en fritidsklubb som er medlem av Ungdom og Fritid.

En fritidsklubb kan søke dersom den er registret som medlem i organisasjonen Ungdom og Fritid.

Nei.

Dessverre, da kan dere ikke søke støtte.
2

Hva vil dere søke støtte til?

Støtte til å utvikle et idrettsanlegg, uteområder og lokaler.

Dessverre. I denne utlysningen støtter vi ikke tiltak som innebærer bygging, tilrettelegging eller oppussing.

Tiltak som gjør at flere får delta i organiserte fritidstilbud.

Flott! Vi ønsker å støtte organiserte fritidstilbud som er åpne og inkluderende.

Faste driftskostnader som husleie, forsikringer og lønn for ansatte i organisasjonen.

Dessverre. Det støtter vi ikke.

Tiltak og aktiviteter knyttet til den frivillige redningstjenesten.

Dessverre. Gjensidigestiftelsen støtter den frivillige redningstjenesten i en annen støtteordning gjennom FORF.

Innkjøp av utstyr til idrett, kultur og lek.

Søknaden er aktuell dersom utstyret bidrar til at flere får delta i organiserte fritidstilbud.

Tiltak for å rekruttere flere frivillige til organiserte fritidstilbud.

Flott! Vi ønsker å støtte at det blir flere frivillige som bidrar til åpne og inkluderende fritidstilbud.

Noe annet enn alternativene over.

Beklager. I denne utlysningen prioriterer vi tiltak som bidrar til at flere får delta i organiserte fritidstilbud, som deltakere og frivillige.
3

Når skal tiltaket dere søker om starte?

Høsten 2022.

Dessverre. Svar på søknaden kommer først medio desember 2022.

I 2023.

Flott, da kan søknaden være aktuell.

I 2024 eller senere.

Beklager. Vi ønsker å prioritere tiltak som kan settes i gang i 2023.
4

Vil aktivitetene innebære parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis?

Ja.

Dessverre. Det støtter vi ikke.

Nei.

Da kan dere til å søke.
5

Planlegger organisasjonen deres å sende inn mer enn én søknad til Gjensidigestiftelsen til denne utlysningen?

Ja, organisasjonen har planer om å skrive to eller flere søknader.

Beklager. Gjensidigestiftelsen behandler kun én søknad fra hver organisasjon (basert på organisasjonsnummer) i denne utlysningen. Prioriter én av søknadene eller slå sammen prosjektene til en felles søknad.

Nei, vi planlegger å sende bare én søknad.

Vi ser fram til å lese den.

Du har ikke besvart alle spørsmålene

Prøv igjen.