Kosthold

Gjensidigestiftelsen vil bidra med midler til tiltak som gjør at flere velger et sunt kosthold gjennom opplæring, informasjon og sunn fritid.

Opplæring, informasjon og sunn fritid – Tiltak som:

  • gjør det enklere for alle grupper i befolkningen å velge sunne matvaner
  • bidrar til at barn, ungdom og utsatte eldre får gode kostholdsvaner
  • dyktiggjør barn og ungdom i å lage sunn mat
  • øker bevisstgjøringen i befolkningen om mattrygghet
  • bidrar til at barn og ungdom ikke får spiseforstyrrelser
  • reduserer sosiale forskjeller i kosthold