Legger fram ny kunnskap om utstyrssentraler

11.oktober presenteres en ny rapport om virkning og drift av utstyrssentraler. Rapporten presenterer andre del av en studie som undersøker utstyrssentralers virkning og drift.

Rapporten er finansiert av forskningsmidler fra Gjensidigestiftelsen og av Kulturdepartementet gjennom prosjektet «Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor». Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom NORCE Samfunnsforskning og Institutt for samfunnsforskning.

Bilde av utstyrssentral med sportsutstyr
Det finnes over 300 utstyrssentraler i Norge og mange av dem er tilknyttet BUA

Bakgrunnen for at Gjensidigestiftelsen har bidratt med finansiering av forskningsprosjektet er at stiftelsen i flere år har gitt midler til utstyrssentraler, og samtidig sett at det mangler kunnskap om bruken og merverdien disse gir. Prosjektet vil gi mer kunnskap om hva som må til for at utstyrssentraler skal lykkes i nå de riktige målgruppene og finne driftsmodeller som gir varighet i tilbudet.

Fremleggelsen av rapporten streames direkte mellom 14:00 – 15:30, 11. oktober, og du kan følge streamen ved å klikke på lenken under.