Mer penger til beredskap

Bilde som viser redningsmannskaper under en demonstrasjonsøvelse

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) mottar 33 millioner kroner

Pengene går til å styrke arbeidet med bedre lokal beredskap for perioden 2023-2025.

Bakgrunn for tildelingen

Den norske redningstjenesten har en unik organisering, og innebærer at de ressursene som skal gjøre en innsats har høy kompetanse, lokalkunnskap og finnes over hele landet.  

Redningstjenesten er organisert som et samvirke og skjer mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner, private virksomheter og enkeltpersoner. Alle samvirkepartnerne, inkludert frivillige organisasjoner, har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter. Det gjelder både i forberedende arbeid og under redningsaksjoner.

Samfunnet er i kontinuerlig utvikling og møter stadig nye utfordringer innen søk og redning, ifølge en rapport fra Nasjonalt Redningsfaglig Råd fra 20181. Rapporten viser til en gjennomsnittlig økning på 10 prosent i antall oppdrag per år siden 2007 og frem til 2017 (figur 1). Det er ingen grunn til å tro at trenden har snudd, eller vil snu i nærmeste fremtid. Økningen begrunnes med blant annet endringer i bruk av natur, økt turisme, klimaendringer, politikkutforming samt endringer i frivillig sektor. Den sist nevnte årsaken utfordrer rekrutteringen til redningsorganisasjonene i alle ledd. 

Fra samvirkeøvelse i Troms, mars 2023

Gjensidigestiftelsen har tidligere støttet FORF med 54 millioner kroner, og nå utvides satsingen med en fase 2. Midlene skal gå til forsterkning av fire satsingsområder:

Markering med FORF og justis- og beredskapsministeren

Administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, Ingrid Lorange (til venstre) overrakte sjekken til leder i FORF Bente Asphaug

Mandag 27. mars ble gaven overrakt FORF på Sollerud ved Lysaker, hvor de ulike medlemsorganisasjonene i FORF gjennomførte en redningsdemonstrasjon. Til stede var også justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Under kan du se bilder fra øvelsen.