Nasjonal førstehjelpsdugnad «Sammen redder vi liv»

Gjensidigestiftelsen har vært en viktig part i den nasjonale førstehjelpdugnaden Sammen redder vi liv, som helseministeren tok initiativ til i 2017. Dugnaden ble formelt avsluttet i 2023, men HLR-opplæringen fortsetter.

Bilde viser
Fra lanseringen av 113.no – foto: Thomas Brun, NTB.

Målet med dugnaden er å bidra til å redde 200 flere liv hvert år ved å styrke befolkningens kunnskap om førstehjelp ved hjertestans og hjerneslag. Dugnaden har vært gjennomført i et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og Gjensidigestiftelsen.

Deltakere har hatt ulike ansvarsområder knyttet til målgrupper i befolkningen. Samtidig har det vært fokus på samarbeid på tvers av ansvarsområdene for å sikre gode resultater. Totalt har Gjensidigestiftelsen bevilget 90 millioner kroner til ulike prosjekter i regi av blant annet Norges Røde Kors, Norges Speiderforbund, Norsk Folkehjelp, Norges Idrettsforbund, MiRa Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Norske Kvinners Sanitetsforening, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke med flere. 

Beskrivelse av prosjektene og hva vi har oppnådd i dugnadens første tre år kan leses under:

Her kan dere lese mer om dugnadens mål og aktører: https://www.113.no/om-oss/

Under kan du lese mer om noen av samarbeidspartnere i dugnaden:

Bilde av alle deltakerne i sammen redder vi liv
Bilde av Veslemøy Rue Barkenes

Kontaktperson for satsingen

Veslemøy Rue Barkenes, seniorrådgiver.