Tildeling av midler til naturmøteplasser over hele landet

Gjensidigestiftelsen har tildelt 25 millioner kroner til 29 prosjekter innenfor ordningen Naturmøteplassen.

Midlene ble avsatt i 2019 og har vært utlyst gjennom et tett samarbeid med fylkeskommunene. De har medvirket til å innhente gode søkere med gryteklare prosjekter.

Støtteordningens formål har vært å legge til rette for naturmøteplasser som gir naturopplevelser, fysisk aktivitet, læring og sosialt fellesskap.

Foto: Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen

Møteplassene kan befinne seg i skog og mark, ved sjøen eller i en park midt i en by. Det aller viktigste har vært at naturmøteplassen skal være i grønne/blå omgivelser, være tilrettelagt for flest mulig og ligge nært der folk bor.

Forbildeprosjekter

Vi har sett etter nytenkende “forbildeprosjekter”, men også støttet mer tradisjonelle naturmøteplasser. Vi har også vært opptatt av å fremme et godt samarbeid mellom kommuner, frivillige organisasjoner og befolkningen generelt. Gode medvirkningsprosesser er sentralt i de prosjektene som har fått midler.

Stiftelsen har også satt krav om at de som mottar midler skal ha en langsiktig plan for skjøtsel og vedlikehold. Prosjektene skal i all hovedsak ligge på offentlig eid areal.

Vi fikk råd fra den faglige referansegruppen vi hadde etablert med representanter fra Tverga, Norsk Friluftsliv, Universitetet i Ås (NMBU), LNU, Kristiansand kommune og tidligere Buskerud fylkeskommune.

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen ble lagt opp som en totrinns-prosess. Først mottok vi omtrentlig 170 forslag, skisser og idéer til prosjekter fra fylkeskommunene. Deretter gjennomførte vi møter med alle fylkeskommunene som gjennomgikk de mest relevante prosjektene fra sine områder.

Etter en utsilingsprosess, mottok vi til slutt 35 søknader fra 33 kommuner og organisasjoner. Av disse ble 29 tildelt midler. Under finner man en oversikt over alle prosjekter som har blitt innvilget støtte. Det er også mulig å trykke på kartet under for å se de ulike tildelingsstedene visuelt.

OrganisasjonbeløpFylke
DNT Sør411 200Agder
Lyngdal kommune480 000Agder
Tvedestrand kommune500 000Agder
Bygland kommune459 800Agder
Grue kommune283 791Innlandet
DNT Sunnmøre500 000Møre og Romsdal
Narvik kommune2 500 000Nordland
Helgeland friluftsråd285 000Nordland
Helgeland friluftsråd285 000Nordland
Vesterålen Friluftsråd v/Vesterålen Regionråd200 000Nordland
MIA – Museene i Aksershus844 424Oslo
Bydel Gamle Oslo, Enhet for lokalmiljø og folkehelse, 1 841 000Oslo
Bydel Grorud, Ammerud aktivitetshus1 528 450Oslo
Bydel Sagene, Avdeling for kultur, nærmiljø og byutvikling134 500Oslo
VESTERLEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND800 000Rogaland
Ryfylke Friluftsråd1 500 000Rogaland
HOLT 4H LÆRINGSTUN4 000 000Troms og Finnmark
Finnmark Friluftsråd900 000Troms og Finnmark
Skaun kommune500 000Trøndelag
REIPHOLMEN VEL395 000Trøndelag
Indre Fosen kommune1 137 000Trøndelag
ÅRSØYA FRITIDSPARK AS405 835Trøndelag
Tønsberg Frivilligsentral50 000Vestfold og Telemark
Nome kommune925 000Vestfold og Telemark
Alver kommune500 000Vestland
SKAVØYPOLL IDRETTSLAG1 025 000Vestland
Luster kommune1 025 000Vestland
Ål Frivilligsentral884 000Viken
Halden kommune700 000Viken
 Totalsum25 000 000