Noe å glede seg til i sommer

Her finner du oversikt over de viktigste spørsmål og svar for å søke støtte.

Les nøye gjennom alle kriteriene for å få støtte før du åpner søknadsskjemaet nederst på siden.

Kriterier for å søke

– Å øke tilbudet av inkluderende aktiviteter og mestringsopplevelser for barn og ungdom sommeren 2021.
– Barn og ungdom til og med 20 år.
– Gjennomføring av sommeraktiviteter.

– Sommerjobber for ungdom der de planlegger og gjennomfører aktiviteter.
– Aktivitetene må gjennomføres i løpet av skolens sommerferie (juni til august).

– Aktivitetene må tilbys i minst fem dager (én uke eller over en periode).

– Aktivitetene må være gratis for deltakerne og det kan ikke kreves medlemskap for å delta. 
– Søknader som legger til rette for at flest mulig kan delta, uavhengig av funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forutsetninger. 

– Søknader om aktiviteter som foregår i området der barna og ungdommene bor.

– Søknader som har samarbeid mellom flere organisasjoner og/eller mellom søkerorganisasjonen og kommunen eller en privat aktør.

– Søknader som har frivillig innsats, egne ressurser og annen finansiering.

– Søknader som viser at eventuelle innkjøp av nytt utstyr skal brukes jevnlig også etter sommerferien.  
– Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

– Frivilligsentraler.

– Interkommunale friluftsråd.

– Fritidsklubber.

Dersom en frivilligsentral, et friluftsråd eller en fritidsklubb ikke er registrert i Frivillighetsregisteret må dere ta kontakt på mail@gjensidigestiftelsen.no. Sjekk på https://www.brreg.no/. Vi trenger en kort beskrivelse av organisasjonen og oppgi organisasjonsnummer, navn/foretaksnavn som organisasjonsnummeret er registrert på i Brønnøysundregisteret, postadresse, postnummer, poststed og telefonnummer til kontaktperson.
– Maksimal søknadssum er 300 000 kroner. 

– Organisasjoner som koordinerer søknader fra flere organisasjoner, lokallag eller organisasjonsledd kan søke om et høyere samlet beløp.
Slike søknader og maksimal søknadssum skal avtales med Gjensidigestiftelsen på forhånd. Send forespørsel på e-post til Veslemøy Rue Barkenes.

– Lønnsutgifter kan dekkes, men skal være nøkterne, begrunnet og stå i samsvar med ansvar og omfanget av prosjektet. Se Arbeidstilsynets retningslinjer for ungdom i arbeid vedrørende arbeidskontrakt og lønnsnivå: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/ungdom-i-arbeid/.
– Aktiviteter som innebærer bygging, tilrettelegging eller oppussing av anlegg, uteområder eller lokaler.

– Aktiviteter med parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis (f.eks. forkynnelse, bønn og studier).

Innsending av søknad 

Søknaden må sendes inn på vårt elektroniske søknadsskjema som du finner under. Søknadsfristen er 9. mars 2021. Alle vil motta svar på søknadene senest midten av mai.