Sjekk om du kan søke

Gjensidigestiftelsen ønsker at flere deltar og er frivillige i lokale, organiserte fritidstilbud for alle.  Sjekk om prosjektet deres er relevant for denne utlysningen ved å svare på spørsmålene under. Søknader som ikke oppfyller kriteriene for utlysningen, vil få avslag.   For å komme til søknadsskjemaet må du svare på spørsmålene under. Om du får grønt på alle spørsmålene, vil lenken til skjemaet bli synlig nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kriteriene i utlysningen vil få avslag.

1

Er organisasjonen registrert i Frivillighetsregisteret?

Ja.

Flott, da kan dere søke støtte.

Nei, men vi er en frivilligsentral.

Frivilligsentraler kan søke. Dersom dere ikke har søkt Gjensidigestiftelsen tidligere, ta kontakt på mail@ildsjelsenteret.no for å få tilgang til søknadsskjemaet.

Nei, men vi er et friluftsråd.

Dere kan søke.

Nei, men vi er en fritidsklubb som er medlem av Ungdom og Fritid.

En fritidsklubb kan søke dersom den er registret som medlem i organisasjonen Ungdom og fritid.

Nei.

Dessverre, da kan dere ikke søke støtte.
2

Vil aktivitetene innebære parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis?

Nei.

Da har dere anledning til å søke.

Ja.

Dessverre. Det støtter vi ikke.
3

Hva vil dere søke støtte til?

Tiltak som gjør at flere får delta i eksisterende organiserte fritidstilbud.

Flott! Vi ønsker å støtte tiltak som gjør det enklere å delta i eksisterende og nye organiserte fritidstilbud og bli inkludert.

Nye organiserte fritidstilbud som gjør at flere kan delta.

Flott! Vi ønsker å støtte tiltak som gjør det enklere å delta i eksisterende og nye organiserte fritidstilbud og bli inkludert.

Tiltak for å rekruttere flere frivillige til organiserte fritidstilbud.

Flott! Vi ønsker å støtte tiltak for at flere blir frivillige i organiserte fritidstilbud.

Innkjøp av utstyr til idrett, kultur og lek.

Søknaden er aktuell dersom utstyret bidrar til at flere får delta i organiserte fritidstilbud i mer enn seks måneder.

Aktiviteter knyttet til bygging eller utvikling et idrettsanlegg, uteområder eller lokaler.

Dessverre. I denne utlysningen vil alle søknader om støtte til bygging, tilrettelegging eller oppussing få avslag.

Driftskostnader (fast lønn til administrasjon og drift, husleie, strøm, avgifter og liknende)

Dessverre. Det støtter vi ikke. Søknaden vil få avslag.

Tiltak og aktiviteter knyttet til den frivillige redningstjenesten.

Dessverre. Gjensidigestiftelsen støtter den frivillige redningstjenesten i en annen støtteordning gjennom FORF. Søknaden vil få avslag.

Aktiviteter som har tett forbindelse med fortjenestebaserte aktører, for eksempel næringslivsaktører innen turisme, handel og andre som kan tjene kommersielt på prosjektet.

Dessverre. Vi ønsker at pengene skal gå til frivillige organisasjoner. Søknaden vil få avslag.

Ferieaktiviteter, turer, reiser, cuper, samlinger, leirer, festivaler, konserter og andre kortvarige arrangementer.

Dessverre. Tiltaket må være knyttet til organisert fritidstilbud som varer i minimum et halvt år. Søknaden vil få avslag.

Noe annet enn alternativene over.

Beklager. I denne utlysningen prioriterer vi tiltak som bidrar til at flere får delta i organiserte fritidstilbud, som deltakere og frivillige.
4

Når skal tiltaket dere søker støtte om starte?

Høsten 2023.

Dessverre. Svar på søknaden kommer først medio desember 2023.

I 2024.

Flott, da kan søknaden være aktuell. Det er mulig å søke støtte til organisert fritidstilbud som varer i minimum et halvt år og opptil to år.

I 2025 eller senere.

Beklager. Vi ønsker å prioritere tiltak som kan settes i gang i 2024.
5

Planlegger organisasjonen deres å sende inn mer enn én søknad til Gjensidigestiftelsen til denne utlysningen?

Nei, vi planlegger å sende bare én søknad.

Vi ser fram til å lese den.

Ja, organisasjonen har planer om å skrive to eller flere søknader.

Beklager. Gjensidigestiftelsen behandler kun én søknad fra hver organisasjon i denne utlysningen. Prioriter én av søknadene eller slå sammen prosjektene til en felles søknad.

Du har ikke besvart alle spørmålene

Prøv igjen.