Over 1000 søknader om støtte til sommeraktiviteter

Da søknadsfristen til «Noe å glede seg til i sommer» gikk ut 1. mars, hadde det kommet inn over 1000 søknader om sommeraktiviteter og sommerjobber for ungdom. Takk til alle dere som har søkt. Vi er allerede godt i gang med å lese igjennom alle søknadene. Målet er å gi tilbakemelding på søknadene innen utgangen av april.

barn som padler kajakk
Barn som padler kajakk. Foto: Folio images