NJFF-Hordaland TAM (Trygghet, Ansvar og Mestring)

Prosjekteier

NORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND

Tildelt sum

1494845

Om prosjektet

TAM er et undervisningsopplegg i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund-Hordaland, og er godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet som alternativ undervisning for elever med ulike tilpasningsvansker. Målet er at elevene skal trives og utvikles i et positivt læringsmiljø med fokus på god individuell oppfølging. Sosial samhandlingstrening er helt sentralt i undervisningen. Prosjektet gir varige, dokumenterbare effekter for den enkelte elev og dem han/hun omgås på skole og privat. Elevene oppnår bedre livskvalitet og en helt annen livssituasjon, noe som gjenspeiles i mindre kriminalitet og økt sikkerhet i lokalsamfunnet. Undervisningen er i hovedsak organisert i mindre elevgrupper, med 4 elever pr instruktør. Hovedbasen er NJFF-Hordalands hytte i Kårtveitpollen, mens mye av undervisninga foregår ute i naturen. Vi har et omfattende samarbeid med Akvariet i Bergen, brannvesen, politi, NAV, barnevern, PPT, BUP, MOT BOF, skoler, kommuner, fylkesmann, UiB, UniMiljø og lokallag av NJFF.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.